Karriärer

Är du intresserad av att jobba hos oss på Anthesis?

Eller är du student och vill göra praktik, ex-jobb/ skriva din uppsats? Skicka gärna ett mejl med ditt CV till Agneta.Persson@anthesisgroup.com.

Lika möjligheter

Anthesis är en arbetsgivare där all personal har lika möjligheter. Syftet med vår policy är att se till att ingen arbetssökande eller anställd får mindre gynnsam behandling på grund av ålder, funktionshinder, kön, könsbyte, äktenskap och partnerskap, graviditet eller moderskap, ras, religion eller övertygelse, kön eller sexuell läggning.

Upptäck karriärer på Anthesis globala webbplats

Ledigatjänster i sverige:

Sweden