Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Klimatinvesteringsplaner som medel för klimatneutrala städer - Anthesis Sverige

Klimatinvesteringsplaner som medel för klimatneutrala städer

maj 20, 2022 | Webinar,

Under webbinariet berättade flera av våra medarbetare om Anthesis arbete för klimatneutrala städer. Detta ut ett såväl internationellt, nationellt som lokalt perspektiv. Ett arbete där vi som en av Sveriges enda konsultbolag har en framarbetad metod för att ta fram klimatinvesteringsplaner som medel för förverkligandet av klimatneutrala städer.

Webbinariet delades in i en del där vi berättade om såväl Anthesis internationella arbete för klimatneutrala städer som hur vi i nationellt arbetar kopplat till ramverk för sina 100 klimatneutrala städer och ViableCities målbild. Vidare berättade vi om erfarenheter från några av våra samarbeten med svenska kommuner kring deras arbete för klimatneutrala städer.

Efter detta gavs möjlighet till frågestund där deltagarna hade möjlighet att interagera med talarna och föra en bredare dialog kring webbinariets tema – klimatinvesteringsplaner som medel för klimatneutrala städer.

WEBBINARIUM 
Klimatinvesteringsplaner som medel för klimatneutrala städer

För 50 år sedan ägde FN:s första miljökonferens rum här i Stockholm. Året vad 1972 och konferensen ledde fram till flera resultat som har blivit vägledande för internationellt miljöarbete. Femtio år senare är konferensen tillbaka i Stockholm, under namnet Stockholm+50, och Sverige står som värd tillsammans med Kenya. Sveriges regering beskriver att ambitionen med Stockholm+50 är att högtidlighålla 50-årsjubileet och att också bidra till att öka takten i omställningen till en hållbar framtid och att samla det internationella samfundet bakom stärkt samarbete och handling.

Som ”The Sustainability Activator” samlar Anthesis Group mer än 900 hållbarhetsexperter runt om i världen. I samband med konferensen Stockholm+50 den 2-3 juni och Världsmiljödagen den 5 juni vill vi bidra med trendspaning och erfarenheter från våra medarbetare och uppdrag. Vi bjöd därför in till ett frukostwebbinarium kl 8-9 den 31 maj kopplat till vårt arbete med klimatneutrala städer och klimatinvesteringsplaner som medel för det.

Talare

Några av de talare ni fick möta var

Agneta Persson

VD för Anthesis svenska bolag och är en av Sveriges främsta experter inom området hållbara energisystem. Utöver detta har Agneta stor erfarenhet av multidisciplinärt arbete, processledning och affärsmodeller inom hållbar stadsutveckling, såväl i Sverige som internationellt.

Charlotta Möller

Affärsutvecklare på Anthesis och har de senaste 10 åren arbetat med omställning till hållbara städer och regioner, samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Hon har en gedigen erfarenhet av att arbeta med strategiska innovationsprogram, och har bl.a. suttit i Viable Cities programledning.

Sofie Pandis Iveroth

Team lead Hållbara städer och klimat på Anthesis. Hon är en av Sveriges ledande specialister med fokus på innovation för hållbar samhällsutveckling och har arbetat med hållbarhet och klimat i mer än 10 år.

Relaterade insikter