Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility B Corp - Anthesis Sverige

B Corp

B Corp

Vi är ett certifierat B-företag®

Vi är en del av en global gemenskap av nästan 4 000 B Corps som använder affärsverksamhetens kraft för att bygga en mer inkluderande och hållbar ekonomi. Varje medlem uppfyller de högsta verifierade standarderna för sociala och miljömässiga prestationer, transparens och ansvarsskyldighet.

B Corp-processen är avsiktligt komplex och rigorös. Den mäter ett företags hela sociala och miljömässiga prestanda i fem kategorier: styrning, arbetstagare, kunder, samhälle och miljö. Den filtrerar bort dem som vill ha en utmärkelse utan engagemang. Vi är nu juridiskt bundna att fatta beslut som passar allas behov – våra intressenter, våra anställda, vår investeringspartner, kunder, samhället och miljön. Det är vår rättsliga skyldighet att balansera vinst och syfte.

Detta tillvägagångssätt stämmer överens med grunderna för varför Anthesis grundades 2013. Vår vision om att göra en positiv och betydande inverkan på hållbarhetsfrågor, från klimatförändringar till mänskliga rättigheter, har förblivit trogen under hela vår resa.

LÄS MER OM VÅR RESA

Vad är ett B-företag?

B Corps är vinstdrivande företag som har åtagit sig att använda vinst och tillväxt som ett medel för att uppnå ett större mål: positiv inverkan för sina anställda, samhällen och miljön. Företagen certifierar sig som B Corps genom att få poäng i B Impact Assessment för hur de bedriver sin verksamhet.

Om du vill veta mer om hur Anthesis kan hjälpa dig att få B Corp-ackreditering, vänligen KONTAKTA OSS.

Att bli ett B Corp

B Impact Assessment är det mest trovärdiga verktyget som ett företag kan använda för att mäta sin påverkan på anställda, samhälle, miljö och kunder. Det är den enda certifieringen som mäter ett företags hela sociala och miljömässiga prestationer. B Corp-certifieringen bevisar att ett företag uppfyller de högsta standarderna för verifierad prestanda, från leveranskedjan och insatsvaror till välgörenhet och förmåner för de anställda. När man väl har fått certifikatet måste det kontrolleras vart tredje år för att visa att man upprätthåller de värderingar som ackrediteringen bygger på, vilket annars kan leda till att certifikatet tas bort.

Varför bli B Corp?

  • Bra för dina medarbetare
  • Bra för världen
  • Bra för resultatet
  • Bättre för samhället
  • Bättre för dina kunder

Läs mer om vårt stöd för B Corp-certifiering

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.