Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Våra värderingar - Anthesis Sverige

Våra värderingar

Anthesis-andan

Vara Varderingar

Anthesis-andan driver oss framåt och skiljer oss åt. Den definierar vilka vi är och hur vi gör saker och ting. Den fungerar som vår guide för kultur, tillväxt och utveckling. Understödd av rätt företagskultur och värderingar är den vårt operativa DNA.

Vi har åtagit oss att förverkliga hållbarhet, och för att uppnå detta är vår tillväxt förankrad i fyra tydliga områden:

  • Personlig utveckling: Vi attraherar världsledande experter… enade bakom värderingar som gör expertisen övertygande.
  • Drivs av teknik Vi är övertygade om att IT förstärker effekten av vår expertkompetens
  • Globalt uppkopplade: Världen behöver människor och system som levererar expertis där det spelar roll, lokalt och globalt.
  • Leverans och genomförande: Vårt ”Activator” arbetssätt driver oss till genomgripande påverkan och leverans.


För att förstå hur Anthesis-andan underbygger vårt syfte, våra kunder och vår kultur kan du läsa vår ”Playbook”.

B Corp Gif

Vi är stolta över att vara ett B CorpTM

Anthesis har sedan starten varit en kraft för det goda. Vi förstår balansen mellan syfte och vinst. Att bli en B Corp var ett naturligt beslut, och vi är stolta över att kunna visa upp våra hållbarhetsreferenser och visa upp ansvarsfulla attityder gentemot våra anställda, kunder, leverantörer, lokalsamhällen och miljön.

Detta tillvägagångssätt stämmer överens med grunderna för varför Anthesis grundades 2013. Vår vision om att göra en positiv och betydande inverkan på hållbarhetsfrågor, allt från klimatförändringar till mänskliga rättigheter, har förblivit trogen under hela vår resa.

Ta reda på mer om vår B Corp-status

Anställda på Anthesis

Ansvarstagande

Corporate Responsibility (företagsansvar) är en central del av vår etik och varje anställd är personligen engagerad i hållbarhet och söker aktivt efter sätt att göra skillnad. Det är vad vi kallar Anthesis Spirit; en delning av värderingar och ett gemensamt syfte i vårt sätt att arbeta, en beslutsamhet att spela en roll i det avgörande decenniet. Detta stärker och motiverar våra begåvade team att leverera värde och driva positiva effekter för våra kollegor, kunder, samhällen och miljön.

Vårt globala CR-program drivs av en dedikerad global styrkommitté, med Paul Crewe (Chief Sustainability Officer & Executive Director) som ordförande och med stöd av regionala representanter som ser till att våra årliga mål och medarbetarinitiativ drivs framåt och lanseras lokalt.

Att hylla organisationens mångfald och erkänna att det finns starka mikrokulturer/identiteter som människor måste ansluta sig till är en balans som verkar sällsynt i växande företag.


MJI-representant

Mångfald, jämlikhet och inkludering

Vi anser att mångfald, i alla dess former, ger stora fördelar för vår verksamhet. När vi engagerar oss med olika perspektiv, bakgrunder och färdigheter fattar vi bättre beslut, vi betjänar våra kunder väl och vi berikar vår individuella och kollektiva erfarenhet.

Våra kollegers olika talanger i alla skeden av deras karriär är vår största styrka. Vi arbetar på en grundval av enighet, inte likformighet, och vi odlar en inkluderande och respektfull kultur som stöder alla våra anställda i att förverkliga sin potential.

Anställda på Anthesis

Karriär

På Anthesis värdesätter vi både våra medarbetares välbefinnande och professionella utveckling genom att göra vårt bästa för att Anthesis ska vara en fantastisk arbetsplats.

”Anthesis Spirit” definierar vilka vi är och hur vi gör saker och ting. Vi har valt att anamma en icke-byråkratisk kultur, fri från processer som kväver prestationer. Den stöder dig i att frigöra din potential genom personlig och företagsgemensam ”empowerment” och entrepreneuriell ”can-do” mentalitet. Detta resulterar i en stark, smidig, gemenskapsbaserad kultur.

Som en arbetsgivare med lika möjligheter värdesätter vi mångfald i vår personalstyrka och fattar våra beslut utifrån kompetens och erfarenhet – det enda som skiljer dig åt är din talang och det värde du tillför. Vi förstår att olika idéer ger extraordinära resultat genom att inspirera vårt tänkande, utmana våra lösningar och förbättra vår kultur.

OM DU VILL ANSLUTA DIG TILL VÅRT TEAM, BESÖK VÅR KARRIÄRSIDA.