Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Hanna Friedlander - Anthesis Sverige

Hanna Friedlander

Koncernens ekonomichef och bolagssekreterare

Hanna började på Anthesis som Group Financial Controller i augusti 2018 och tog över ansvaret som bolagssekreterare i juli 2019.

Hanna började sin karriär i offentlig verksamhet innan hon blev kvalificerad Chartered Accountant 2011 och gick över till industrin. Hon har haft ledande finanspositioner i både PLC- och private equity-finansierade företag, senast på Centaur Media PLC.

Hon har en bred erfarenhet av företagssekreterare, finansiella kontroller och processer, utformning och implementering av redovisningssystem, M & A och förvaltningsrapportering.

Hanna har också en examen i handelsrätt från Victoria University of Wellington.