Jason Urry

Ekonomidirektör

Jason började på Anthesis i december 2017 och tog över rollen som koncernens finansdirektör i april 2018.

Jason utbildade sig till Chartered Accountant 1995 och har haft övervägande roller inom koncernfinans inom en rad olika sektorer från kemisk tillverkning, säkerhetstjänster, livsmedelstillverkning, media och professionella tjänster, där han innehade posten som Group Financial Controller på WSP.

Han har en bred erfarenhet av finansiella kontroller och processer, utformning och implementering av redovisningssystem, finansiell rapportering, bank- och likviditetsförvaltning. Efter att WSP förvärvades av Genivar (numera WSP Global) var Jason ansvarig för den finansiella integrationen av de två verksamheterna och blev de facto koncernfinansdirektör för WSP:s gamla koncern.