Linda Stafsing

Konsult
linda

Linda Stafsing har en Masterexamen i Miljö- och naturresursekonomi från Köpenhamns Universitet. Linda har ett stort intresse för miljöekonomi, ekologisk ekonomi och cirkulär ekonomi.

Linda har tidigare erfarenhet från klusternätverk både i Danmark och Sverige. Här har hon arbetat med innovationsprojekt med fokus på hållbar stadsutveckling, cirkulär ekonomi samt miljöteknik. Linda har från denna tid byggt erfarenhet inom projektstyrning, projektledning, nätverkskoordinering och utveckling av innovationssamarbeten. Linda har även från sin tid vid Svenskt Näringsliv arbetat med EU- och miljöpolicyfrågor.

Hos Anthesis arbetar Linda främst med samhällsekonomiska analyser såsom kostnads-nyttoanalys, styrmedelsanalys och databehandling. Hon har också erfarenhet av att kartlägga och ekonomiskt värdera tillgången på ekosystemtjänster. Linda verkar både som konsult och projektledare i uppdrag för offentlig såväl som privat sektor.