Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Linus Hasselström - Anthesis Sverige

Linus Hasselström

Affilierad forskare

Right arrow icon

Linus Hasselström har en fil.mag. examen (2005) i nationalekonomi från Stockholms universitet. Han har sedan dess arbetat bl.a. med ekonomisk värdering av olika ekosystemtjänster vid Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm och undervisat i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Linus arbetade som konsult på Anthesis mellan 2007 och 2019, och från 2019 agerar han som affilierad forskare på Anthesis. Hans arbete på företaget har bl.a. involverat föreläsningar, ekonomiska analyser av policyverktyg, genomförande av värderingsstudier, ekosystemtjänstkartläggningar samt kostnadsnyttoanalyser.