Maria Hammar

Seniorkonsult

Maria Hammar är utbildad agronom med teknikinriktning från SLU i Uppsala. Hon har 17 års yrkeserfarenhet och börjar arbeta på Anthesis i juni 2019. Maria har lång erfarenhet av att arbeta med idéutveckling och affärsutvecklingsstöd genom bl.a. omvärldsbevakning och projektutveckling i olika uppdrag.

De senaste uppdragen Maria har arbetat med innefattar processtöd vid framtagning av en ny kommunal energi- och klimatplan, hur hållbarhet kan integreras i ett nystartat mindre kommunalt fastighetsbolag samt hur olika projekt kan utvecklas och sökas finansiering för från bl.a. Vinnova för. Maria har också arbetat i uppdrag med syfte att stimulera exportmöjligheter inom biogas och bioenergi tillsammans med Energimyndigheten i Minnesota, USA där många små- och medelstora företag deltog i utbytet, varav två har utvecklat affärer och samverkan med lokala bolag. Maria har även arbetat i olika utvecklingsprojekt finansierade av EU samt utvärderat olika projekt finansierade av Tillväxtverket m.fl.