Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Paul Crewe - Anthesis Sverige

Paul Crewe

Verkställande direktör och chef för hållbarhetsfrågor

Paul kom till Anthesis Group i januari 2018 som Executive Board Director och Chief Sustainability Officer.

Paul arbetade tidigare på Sainsbury’s-Argos där han var “Head of Sustainability, Energy, Engineering, Environment and Facilities Management”.

Paul bidrog till att leverera några av de investeringar med högst avkastning i Sainsburys 148-åriga historia genom viktiga hållbarhetsinvesteringar och teknikprogram. Hans strategiska och operativa erfarenhet omfattar den byggda miljön och innefattar både förkroppsligat och operativt koldioxid genom utformning och val av konstruktions- och tekniska lösningar. På företagsnivå omfattar Pauls erfarenhet avfall och återvinning, energi- och vattenhantering, mätning och minskning av matavfall, fastställande av mål för energi- och koldioxidminskningar, uppbyggnad av motståndskraft genom hållbara leveranskedjor och stärkande av företagets rykte genom att ta itu med klimatförändringarna.

Paul var en av de grundande aktieägarna och icke-verkställande direktör för Tamar Energy – ett företag som sysslar med anaerobisk rötning och som utformade, genomförde och drev ett antal viktiga AD-anläggningar i hela Storbritannien. Innan han började arbeta för Sainsbury’s hade Paul en 14-årig karriär på Tesco där han bland annat hade följande roller: Han hade bland annat följande roller: Head of Step Change, Head of Simple, Head of Construction, Head of Facilities Management, Store Manager och deltog i den första Store Director Academy.

Paul är medlem av den rådgivande panelen för miljö och hållbarhet för hushållet till HKH Prinsen av Wales och Hertiginnan av Cornwall, Fellow of the Royal Society of Arts och ambassadör för The Gift of Life och World Transplant Games.