Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Sofie Pandis Iveroth - Anthesis Sverige

Sofie Pandis Iveroth

Team Lead - Städer & klimat

Right arrow icon

Sofie kommer från en roll som projektledare för Innovationsplattform hållbara Stockholm (IPHS) på Stadsledningskontoret i Stockholms stad. Hon är i grunden civilingenjör i miljö och kemiteknik, och grundskolelärare i de naturvetenskapliga ämnena. Hon har en doktorsexamen från KTH och disputerade 2014 med en avhandling som inriktar sig på hållbar stadsplanering med utgångspunkt i industriell ekologi och med Hammarby Sjöstad som case. Utifrån sina tidigare erfarenheter har Sofie gedigen erfarenhet av att arbeta med innovation av såväl organisatorisk som teknisk karaktär, verksamhetsutveckling, samordning, budget, utredning, uppföljning och klimatberäkningar.