Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Tore Söderqvist - Anthesis Sverige

Tore Söderqvist

Affilierad forskare

Tore Söderqvist är docent i nationalekonomi och disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm 1995. Under åren 1996-2006 var han forskare vid Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm. Tore arbetar som konsult och forskare med främst ekonomisk värdering av miljön, konsekvensanalyser och multikriterieanalyser av hållbar utveckling.