Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Frankrike - Anthesis Sverige

Frankrike

Våra platser

Våra platser

 • Lille
  Alexandre Lemille: 
  +33 (0) 631 417 982
 • Paris
  Adriana Quintero: 
  +33 (0) 647 505 676

  contact@anthesisgroup.com

Om Våra hållbarhetskonsulter i Frankrike

Anthesis i Frankrike leds av erkända ledare inom socialt värde och cirkulär ekonomi, Adriana Quintero Grijalba och Alexandre Lemille. Adriana och Alexandre har olika bakgrunder när det gäller bred erfarenhet inom olika branscher och geografier. De kan ge senior rådgivning och agera som betrodda leveranspartners för sina kunder.

Våra tjänster

Vår verksamhet i Frankrike erbjuder sina kunder alla Anthesis tjänster och drar nytta av koncernens bredare nätverk av teknisk expertis och erfarenhet. Alex och Adriana har ett särskilt fokus på cirkulär ekonomi, socialt värde och hållbarhet, från företagsvisioner till transparens genom hantering av försörjningskedjor, disruptivt tänkande och socialt inriktade lösningar.

Vårt team av hållbarhetskonsulter erbjuder bland annat sociala konsekvensbedömningar, design av produkters cirkulära ekonomi och konventionella due diligence-tjänster, som berikas av förmågan att genomföra statistiskt styrda scenarioanalyser och överväga bredare åtaganden och möjligheter, bland annat:

 • Sårbarhet för klimatförändringar.
 • Arbetsförhållanden
 • Riskreducering i leveranskedjan
 • Strategier och affärsmodeller för den cirkulära ekonomin.
 • Ansvarsfull datatillförlitlighet.
 • Engagemang från intressenter
 • Sociala frågor och samhällsfrågor
 • Förbättringar av resursförvaltningen
 • Bedömning av sociala konsekvenser
 • Optimering av energieffektiviteten