Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Italien - Anthesis Sverige

Italien

Våra platser

Våra platser

Om Våra hållbarhetskonsulter i Italien

Anthesis Italy (Srl) är baserat i centrala Rom och leds av de erkända miljö- och hållbarhetsledarna Marco Barlettani och Roberto Salvati. Marco och Roberto har mer än fyra decennier av expertis tillsammans och ger senior rådgivning och agerar som betrodda leveranspartners för många kunder.

Teamet tillför Anthesis ett fräscht och innovativt tillvägagångssätt i kombination med sin kunskap om den lokala europeiska marknaden.

Våra tjänster

Anthesis Srl erbjuder sina kunder alla Anthesis-tjänster och drar nytta av koncernens bredare nätverk av erfarenhet och expertis inom hållbarhetsområdet, från strategiutveckling till rapportering, till hantering av försörjningskedjor, avfallscykler och lösningar för cirkulär ekonomi.

Anthesis Srl:s hållbarhetskonsulter levererar bland annat konventionella due diligence-tjänster, berikade med förmågan att genomföra statistisk-drivna scenarioanalyser och överväga bredare åtaganden och möjligheter, inklusive:

  • Sårbarhet för klimatförändringar.
  • Arbetsförhållanden
  • Risker i leveranskedjan
  • Uppgifternas tillförlitlighet
  • Intressenternas engagemang
  • Sociala frågor och samhällsfrågor
  • Förbättringar av resurs- och avfallshanteringen
  • Optimering av energieffektiviteten

Dessa tjänster kompletteras ofta med ett av Anthesis utvecklat och egenutvecklat programvaruverktyg, RiskHorizonTM, som granskar risker och möjligheter i fråga om miljö, sociala frågor och styrning (ESG) i de tidiga skedena av transaktionscykeln.

Anthesis Srl utökar koncernens breda expertis och erbjuder även traditionella miljötjänster, inklusive hantering av förorenad mark.

Miljökonsekvensbedömningar (ESIA), miljödiligence (ESDD) och projektövervakning (i samband med internationell finansiering) kan också stödjas av vår bredare kunskap om hållbarhetsfrågor och sociala aspekter, t.ex. modernt slaveri och tvångsarbete.