Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Tyskland - Anthesis Sverige

Tyskland

Våra platser

Vår plats

Om Våra hållbarhetskonsulter i Tyskland

Genom vår verksamhet i Tyskland erbjuder vi stöd för hållbarhet, miljö, hälsa och säkerhet (EHS) och miljö, social styrning (ESG) på strategisk och operativ nivå. Vårt erfarna team av hållbarhetskonsulter har specialiserat sig på att utforma och leverera EHS/ESG-efterlevnads- och säkerhetsprogram, implementering av ledningssystem i linje med etablerade internationella standarder, transaktionstjänster (Environmental Due Diligence) och utvalda hanterade tjänster, med stöd av skräddarsydda mjukvaru- och systemlösningar.

Vårt team är väl förtrogna med tillämpliga ehs-bestämmelser i olika områden och har erfarenhet av att arbeta med projekt i flera länder. Oavsett var våra kunder är verksamma kan vi erbjuda lösningar genom vårt team av experter och lokala representanter.

Våra tjänster

Med våra EHS- och ESG-erbjudanden ger vi våra kunder försäkran om att juridiska och andra krav hanteras på lämpligt sätt, även inom din leveranskedja. När vi utformar sådana program levererar vi vanligtvis längs hela kedjan, från forskning om relaterade bestämmelser till att genomföra revisioner och rapportera om resultaten, inklusive kostnadsbedömningar och rekommendationer. Vi hjälper också kunderna att genomföra korrigerande åtgärder för att hantera situationer av bristande efterlevnad. Våra hållbara produkter och programvarutjänster utvecklar och stöder särskilt interna programvaruverktyg som underlättar kostnadseffektiv administration och förvaltning av program för efterlevnad.

Vår transaktionsverksamhet hjälper både investerare och leverantörer att identifiera specifika risker och åtaganden och kvantifiera de kostnader som är förknippade med en transaktion. Vi kan stödja dig i den omedelbara transaktionssituationen, men också på ett mer strategiskt sätt genom att tillämpa RiskHorizonTM, ett skräddarsytt verktyg för att identifiera och utvärdera ESG-risker och möjligheter i ett tidigt skede av transaktionscykeln.