Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility USA - Anthesis Sverige

USA

Om Våra hållbarhetskonsulter i USA

Vår plats

Om vår hållbarhetskonsult i USA

Vår verksamhet i USA har sitt huvudkontor i Boulder, Colorado, med ytterligare kontor i San Francisco Bay Area, Kalifornien och Boston, Massachusetts. Vårt team erbjuder fullständig nationell täckning, med anställda som är permanent baserade i elva amerikanska delstater. Vårt team av hållbarhetskonsulter representerar de allra bästa talangerna i vår bransch och bidrar kollektivt med värdefulla insikter och perspektiv från årtionden av erfarenhet av att betjäna ett stort antal Fortune 500-kunder med deras mest angelägna affärsutmaningar.

Våra tjänster

Vårt team i USA har särskild expertis inom följande områden och erbjuder alla Anthesis tjänster och lösningar:

  • Utveckling och genomförande av företags- och hållbarhetsstrategier.
  • Bedömning av väsentlighet, mätvärden och rapportering.
  • Strategier för energi-, koldioxid- och resurshantering.
  • Utvärderingsverktyg, analyser och instrumentpaneler.
  • Integrering av mjukvara
  • Produktutformning, hantering av leveranskedjan och hållbar upphandling