Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rapport om medborgarengagemang för Viable Cities - Anthesis Sverige

Rapport om medborgarengagemang för Viable Cities

november 9, 2021 | Nyheter,

Det pågår mycket arbete som fokuserar på klimatomställning, och många aktörer är engagerade. Men omställningen går för långsamt och medborgarna måste involveras i omställningsarbetet i mycket högre grad än vad som sker i nuläget. Vår bedömning är att det krävs en strategi för medborgarengagemang för omställning till klimatneutrala städer, och det krävs förstärkta insatser på såväl nationell, regional som lokal nivå. Det är också helt avgörande att insatser mellan den offentliga och den privata sektorn, civilsamhället och akademin koordineras för att vi ska nå våra klimatmål.

Anthesis har på uppdrag av Viable Cities tagit fram ett förslag till en sådan strategi. Strategin är tänkt för kommuner och aktörer på nationell nivå, men innefattar även andra aktörer. Vi har genomfört uppdraget tillsammans med kollegor på Actinate och Sustainable 3.0. Nu tar Viable Cities vårt strategiförslag vidare tillsammans med de 23 kommuner som de har tecknat Klimatkontrakt 2030 med. Det ska bli spännande att följa deras fortsatta arbete!

Rapporten finns att läsa på vår sida Publikationer och mer av arbetet finns att ta del av hos Viable Cities samt i vår tidigare nyhet om projektet.