Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Re:Source – Cirkulär hantering av förorenade massor - Anthesis Sverige

Re:Source – Cirkulär hantering av förorenade massor

juni 14, 2020 | Nyheter,
Siktning-Nassjo-bangard

I det nyligen avslutade forskningsprojektet Re:Source Cirkulär hantering av förorenade massor – Utveckling av metod för ökad återvinning har olika styrmedel i samhället analyserats i avsikt att undersöka vilka hinder och möjligheter som finns för en ökad återvinning av förorenade jordmassor.

Forskare från Chalmers har utvecklat en metod för att ge olika aktörer ett verktyg för att klassificera jordmassors lämplighet för en miljö- och hälsomässigt säker återvinning. En ökad återvinning ger förutom fördelarna som beskrivs ovan, minskade material-, transport- och deponikostnader i samhället och ökad konkurrenskraft hos entreprenörer som har förmåga och kunskap att bedriva en sådan återvinning. Från Anthesis har Tore Söderqvist och Henrik Nordzell deltagit och genomfört samhällsekonomiska beräkningar av nyttorna för samhället med en ökad återvinning av förorenade jordmassor, baserat på masshanteringen i två fallstudier i samarbete med NCC.

Läs mer och ladda ner rapporten här.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.