Hur man fastställer vetenskapligt baserade mål

SBT-vägledning och viktiga resurser för företag

Välkommen till vår dedikerade bibliotek för vetenskapsbaserade mål

Här hittar ni en mängd resurser som guidar er genom processen att fastställa och uppnå ett vetenskapligt baserat mål (SBT). Gör som en växande mängd företag och minska ert fotavtryck av växthusgaser (GHG), i linje med klimatvetenskapen.

  1. Vad är vetenskapsbaserade mål?
  2. Hur man fastställer vetenskapsbaserade mål
  3. Förstå dina utsläpp
  4. Hur är det med Scope 3-målen?
  5. Vårt SBT-verktyg

Vad är vetenskapsbaserade mål?

Vetenskapsbaserade mål (Science-based targets, SBT) är mål för minskning av växthusgaser som fastställs av företag. De definieras som “vetenskapligt baserade” när de är i linje med omfattningen av de minskningar som krävs för att hålla den globala temperaturökningen väl under 2 °C jämfört med förindustriella temperaturer. De strategiska målen ger företagen möjlighet att genomföra hållbara förändringar för att påskynda övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Företagens affärsmässiga argument för att sätta upp mål är tydliga. I initiativet för vetenskapligt baserade mål beskrivs fyra incitament för företag att sätta upp SBT:er:

Främja innovation
Minska osäkerheten i lagstiftningen.
Stärka investerarnas förtroende och trovärdighet.
Förbättra lönsamheten och konkurrenskraften.

 

Hur man fastställer vetenskapligt baserade mål

Fem steg för att fastställa ett vetenskapligt mål

Hur man fastställer vetenskapsbaserade mål

Att fastställa ett SBT innebär att utveckla mål för utsläppsminskningar som är förenliga med världens krav på koldioxidbegränsning för att hålla världen under 2°C uppvärmning och anpassa sig till prognoserna för utsläppsminskningar i Parisavtalet. Processen börjar med att lämna in ett åtagandebrev som, när det har mottagits, erkänner företaget som “engagerat” i att anpassa målen för utsläppsminskningar till 1,5 °C. Företaget läggs sedan till på SBT:s webbplats och partnerwebbplatser för CDP och We Mean Business. Företagen har sedan 24 månader på sig att slutföra de återstående stegen.

Därefter måste företagen utarbeta mål i linje med de vetenskapligt baserade målkriterierna. När företagen har lyckats utveckla SBT-målen måste de skicka in dem, där de kommer att granskas och valideras mot SBT-kriterierna.

När de väl är godkända kommer SBT att tillkännage företaget som en del av de “företag som agerar”. Företaget måste sedan offentliggöra sitt åtagande inom sex månader genom att tillkännage sina mål och informera intressenterna.

Fastställandet av SBT innebär att man följer upp och rapporterar om detta mål över tid, inklusive offentliggöranden via CDP, årsrapporter, hållbarhetsrapporter och företagets webbplats.

Förstå dina utsläpp

Fastställandet av SBT:er börjar med att identifiera företagets utsläpp, med hänsyn till de tre utsläppsområden som definieras i GHG Protocol Corporate Standard: Scope 1, 2 och 3.
Utsläppen i omfattning 1 och 2 “ägs” av företaget. Scope 1-utsläpp utgörs av direkta utsläpp inom organisationen, t.ex. naturgas och fordonsanvändning. Scope 2-utsläpp avser indirekta utsläpp från produktion av energi som slutligen används av organisationen, t.ex. köpt el. Eftersom utsläppen i omfattning 1 och 2 kan kontrolleras direkt är det relativt enkelt att fastställa lämpliga mål och åta sig att uppfylla dem.

Hur är det med Scope 3-målen?

Scope 3-utsläpp avser ett företags utsläpp i sin leveranskedja. Av de företag som har fastställt vetenskapligt baserade mål är över 90 % av dem inriktade på minskningar av scope 3. Dessa minskningar av scope 3 kan uppnås genom absoluta minskningar eller genom att en stor del av företagets leverantörer sätter upp egna mål. Det verkliga arbetet med att uppfylla dessa mål handlar om att förkorta cykeln för kapacitetsuppbyggnad hos leverantörerna, så att leverantörerna snabbt kan gå från förståelse till handling när det gäller klimatet.

Vårt SBT-verktyg

Live-demo av vårt SBT-verktyg för datavisualisering

Med vårt lösenordsskyddade datavisualiseringsverktyg online kan du skapa och prognostisera växthusgasutsläpp för din verksamhet och testa effekten av minskningsstrategier för att uppnå SBT. Anthesis använder Tableau för att förse kunder med kostnadseffektiva, snabbt levererade datavisualiserings- och analysverktyg som gör det möjligt för oss att dyka djupare in i data och manipulera dem för att få fler svar. Tableau’s affärsintelligenta analytiska tillvägagångssätt utmärker sig för att presentera modellerings- och scenarioanalysprojekt som SBTs.

Utforska SBT Dashboard här.

Klicka över flikarna högst upp på instrumentpanelen och klicka sedan inom instrumentpanelen för att justera indata och se de resulterande visualiseringarna.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.