Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skogsstyrelsen: Levande skogar, fördjupad utvärdering 2023 - Anthesis Sverige

Skogsstyrelsen: Levande skogar, fördjupad utvärdering 2023

oktober 5, 2022 | Nyheter,

Levande skogar: Fördjupad utvärdering 2023 av Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen publicerade under september Rapporten Levande skogar – Fördjupad utvärdering 2023. Rapporten för Levande skogar är en fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet och beskriver miljötillstånd i skogen idag, åtgärder som genomförts, analys av förutsättningar att nå målet och en prognos för den fortsatta utvecklingen med förslag på ytterligare insatser.

Som en del av underlaget för rapporten har Anthesis varit med och tagit fram förslag på ett flertal styrmedel för att öka den biologiska mångfalden samt analyserat konsekvenser av införandet av sådana styrmedel.