Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stockholm+50 & Världsmiljödagen 2022 - Anthesis Sverige

Stockholm+50 & Världsmiljödagen 2022

June 1, 2022 | Nyheter,

 

 

Vi närmar oss FN:s miljökonferens i Stockholm som ett minne av att det är 50 år sedan den första konferensen hölls i samma stad.

År 1972 deltog cirka 122 länder, och deltagarna antog en rad principer om miljön, däribland Stockholmsdeklarationen och handlingsplanen för den mänskliga miljön. FN:s miljöprogram skapades som ett resultat av konferensen.

Detta evenemang markerar sex månader efter COP26, då ledare från hela världen samlades för att diskutera sina planer och ambitioner för hållbarhet. Men vad har egentligen hänt sedan dess och varför är evenemanget viktigt?

Agneta Persson
Agneta Persson – VD Anthesis Sverige

 

Agneta Persson, VD för Anthesis Sverige reflekterar över vad som hänt sedan dess och vad hon förväntar sig ska hända, i Sverige:

“Intresset för och åtgärderna för hållbarhet har ökat under de senaste sex månaderna sedan COP26, och vi har kommit långt på vår hållbarhetsresa sedan Stockholmskonferensen 1972. Men vi rör oss fortfarande alldeles för långsamt (särskilt med tanke på den mycket uppmärksammade COP26).”

“Mina förhoppningar för Stockholm+50-mötet är att det kommer att katalysera fler åtgärder, och att det kommer att leda till en märkbar förändring i antalet åtgärder som verkligen genomförs. Jag skulle också vilja se en mer rättvis fördelning av de uppgifter som måste utföras, och skulle vilja se att åtgärderna materialiseras snabbare med COP27 som närmar sig om sex månader.”

Läs allt om COP26 här

Även om många milstolpar har uppnåtts under de senaste 50 åren har vi fortfarande mycket kvar att uppnå. Tillsammans med IPCC-rapporten bekräftades återigen det brådskande behovet av globala åtgärder mot klimatförändringarna nu. Utsläppen är högre än någonsin, men ökningstakten avtar – världen har en sista chans att förverkliga 1,5°C-ambitionen.

Vi kan halvera utsläppen till 2030 om vi agerar nu.

 

Vi har en möjlighet att inom det avgörande decenniet ta betydande steg mot en rättvisare och mer hållbar värld. En värld där vi kan se mänskligheten blomstra i harmoni med naturen. Detta är möjligt om vi alla arbetar tillsammans nu som individer, organisationer och ledare.

Det är dags att agera nu.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.

Våra platser