Stöd i CDP-rapportering

July 1, 2022 | Nyheter,

Om CDP

CDP (tidigare ’Carbon Disclosure Project’) är en ideell organisation som tillhandahåller ett standardiserat och globalt erkänt rapporteringssystem som hjälper företag, städer och regioner att mäta och hantera sin miljöpåverkan. Det finns tre områden som företag kan rapportera enligt – klimatförändringar, skog och vatten. Baserat på rapporteringen betygsätter CDP varje år företag och städer och de mäter också framsteg.

 

Varför rapportera enligt CDP

Efterfrågan på information som kopplar till klimatet och är användbar för beslut växer bland en rad aktörer på finansmarknaden. Investerare, försäkringsgivare, beslutsfattare m.fl inom den finansiella marknaden kräver i allt högre grad tillgång till riskinformation som är konsekvent, jämförbar och tydlig i syfte att kapitalplaceringen görs på ett bra sätt. I tillägg till att möta krav från investerare kan rapporteringen även vara viktig för kunder och förbättra företags rykte, öka konkurrensfördelar, upptäcka risker och möjligheter samt spåra och jämföra framsteg.

 

Anthesis erbjuder stöd kring CDP-rapportering

Anthesis har lång erfarenhet av arbete med rapportering till CDP globalt. 2021 hjälpte vi 60 företag med deras rapportering till CDP och dessa spann över alla tre områdena och även nu 2022 stöttar vi företag i deras rapportering. Vi har även lokal erfarenhet från svenska kollegor med rapportering inom alla tre områden.

Anthesis har ett internt CDP-projektledningssystem och ett poängsättningsverktyg som uppdateras varje år för att spegla förändringar i frågeformulären och som låter oss tillhandahålla en förväntat resultat baserat på de angivna svaren. Vårt engagerade team av CDP-experter tillhandahåller stöd i alla aspekter av frågeformulär och poängsättning.

 

Hur vanligt är det att rapportera enligt CDP

Fler än 2 400 europeiska företag ( och fler än 9 600 globalt) har rapporterat kring klimatförändringar, vatten och skog genom CDP 2021. På svensk nivå rapporterade 176 svenska företag enligt CDP 2021. Bland de svenska företagen som rapporterade enligt CDP 2021 fick Bonava, Electrolux, Tetra Pak och Volvo Car Group betyget A, följt av 10 till företag som fick A-. Betygen A och A- betyder att de har nått till ‘leadership level’.

 

För mer information, se CDPs hemsida.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.