Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Triss i plast - Anthesis Sverige

Triss i plast

December 3, 2020 | Nyheter,
sopor

Anthesis har ramavtal med Naturvårdsverket och under hösten arbetar vi i tre projekt kopplat till Hållbar Plastanvändning. Vi genomför dessa uppdrag tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet.

De tre uppdragen handlar om:

– Ekonomiskt stöd till omställning från fossil jungfrulig plast​: Utreder möjligheten till investeringsstöd i SME för utbyte av jungfrulig plast, samt vilken konsekvens detta skulle kunna få relaterat till minskade klimatutsläpp​. Inkluderar all plast​.

– Förbättrad styrning av plastförpackningar från verksamheter​: Mål att kartlägga hinder och analysera lösningar inklusive behov av styrning för ökad återanvändning, utsortering, insamling och materialåtervinning från plastförpackningar från verksamheter​. Fokus på plastförpackningar och verksamhetsavfall​

 Sammanställning och analys av styrmedel för att minska miljöpåverkan från plastförpackningar​: Ge överblick över förpackningsflödets styrning så att färre förpackningar är i omlopp samt mer återanvändning och materialåtervinning sker​. Inkluderar alla plastförpackningar​

 

I veckan (v49) har två presentationer hållits för deltagande företag  med mellan 20 – 40 deltagare för att få inspel till arbetet och kartläggningarna. Under december kommer arbetet att sammanställas och rapporteras till Naturvårdsverket.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.