Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uppdrag med externa utvärderingar - Anthesis Sverige

Uppdrag med externa utvärderingar

augusti 9, 2020 | Nyheter,
Bildkälla: Science Park Borås

Anthesis arbetar med externa utvärderingar för Science Park Borås som är en samverkansarena för innovation och näringslivsutveckling i Textile Fashion Center. De externa utvärderingarna inkluderar projektets organisation, utförande, resultat, rutiner och effekter. Metodiken är baserad på Tillväxtverkets riktlinjer och 3P3N. Den fokuserar dels internt på aktiviteter och organisation och dels externt mot projektets målgrupper.

En utvärdering som vi har utfört är för projektet Innovation Square som handlade om cirkulära och innovativa lösningar med ett syfte att öka konkurrenskraft inom svenska små-och medelstora möbel- och inredningsföretag. Innovation Square var ett samverkansprojekt mellan Science Park Borås, Industrial Cluster Sweden och Smart Housing.

Anthesis utvärderar även Circular Hub som är en plattform särskilt för små och medelstora företag inom textil, mode, inredning och möbler för att lyfta projekt och forskningsmiljöer kopplat till cirkulära affärsmodeller och att öka kunskapen om cirkulär ekonomi. Circular Hub drivs i samverkan mellan Science Park Borås och IDC West Sweden i Skövde och finansieras bland annat av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen.

Anthesis genomför uppdraget för Borås Science Park som underkonsult till och i samarbete med Hifab.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.