Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Välkommen Efstathia - Anthesis Sverige

Välkommen Efstathia

December 9, 2020 | Nyheter,
Efstathia Vlassopoulou

Vi välkomnar Efstathia Vlassopoulou till Anthesis. Efstathia har senast en mastersexamen inom miljöteknik och hållbar infrastruktur från KTH. Under 2020 har hon arbetat som timanställd på Anthesis, med ett uppdrag som tog vid från hennes examensarbete. Nu är vi glada att välkomna Effie till vårt Stockholmskontor på heltid.

Mer om Efstathia kan ni läsa här.