Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Välkommen Karin, Johan a Erik - Anthesis Sverige

Välkommen Karin, Johan a Erik

mars 15, 2021 | Nyheter,
Karin Lindström

Vi gläder oss åt att välkomna Karin Lindström som ny medarbetare på Anthesis! Karin är seniorkonsult med ett särskilt intresse för att leda, kommunicera och informera om projekt inom energi- och miljöområdet. Hennes kombination av engagemang och kunskap är svårslagen.

Närmast kommer Karin från tjänsten som utbildningsledare för yrkeshögskoleutbildningen ”Optimering av hållbara energisystem”, dessförinnan jobbade hon som energikonsult på WSP.
Johan Nuder

Anthesis växer igen, nu välkomnar vi Johan Nuder som medarbetare! Johan kommer att positionera oss ännu mer i vårt arbete med hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Närmast kommer Johan från tjänsten som koordinator för Informationscentrum för Hållbart Byggande där han var ansvarig för att samla in, målgruppsanpassa, kvalitetssäkra och kommunicera frågor inom hållbart byggande. Han har också erfarenhet från tidigare från såväl fastighetsbolag, konsultverksamhet och organisationsutveckling.
Erik Gråd

Erik är nydisputerad nationalekonom inriktad på hållbarhet och beteendeekonomi. Erik har en Masterexamen i Miljöekonomi från SLU samt en Master i Nationalekonomi från Linköpings universitet. I sin avhandling har Erik kombinerat hållbarhet med beteendeekonomiska teorier och metoder och har undersökt både teoretiskt och empiriskt hur beteendefokuserade åtgärder (nudges) påverkar prosocialt beteende, men också hur detta påverkar individen i form av dennes välmående, vilket annars ofta generellt glöms bort i utvärderingar av dessa åtgärder. Avhandlingen som Erik har skrivit vid Södertörns högskola heter “Nudges, Prosocial Preferences & Behavior: Essays in Behavioral Economics”.

På Anthesis kommer Erik att ingå i gruppen Resursekonomi och arbeta som analytiker med miljöekonomi, men även projekt kopplade till beteendeförändringar och hållbar stadsutveckling, cirkulär ekonomi och innovationsprojekt.