Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Välkommen Krister! - Anthesis Sverige

Välkommen Krister!

October 5, 2022 | Nyheter,

Vi välkomnar Krister Mars till Anthesis.

Krister har en Masterexamen i Nationalekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Under såväl Master- som Kandidatutbildningar har Krister specialiserat sig inom miljöekonomi och fördjupat sig i blå ekonomi. Stor vikt i utbildningen lades på kurser i statistik och ekonometri. Fördjupningsarbeten har framför allt byggt på kvantitativa metoder med djupgående ekonometriska analyser av större datamängder. Sin masteruppsats skrev Krister om svenskt räkfiske och dess ekonomiska påverkan från Covid-19 pandemin. I sina tidigare yrkesroller har Krister bland annat arbetat som projektledare.

Anthesis medarbetare