Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Hållbarhetsteknik och Programvara för Hållbarhet - Anthesis

Vår teknik

Från fantasi till genomförande

IT har aldrig varit viktigare för näringslivet än i dag. Den berör nästan alla aspekter av verksamheten och hjälper företagen att följa olika regelverk. I allt högre grad gör den det möjligt för företag att se in i framtiden för att upptäcka nya trender och utmaningar och säkra konkurrensfördelar genom att förutse dem och anpassa sig till dem.

IT kan ha en positiv inverkan på ett stort antal frågor inom ert företag, bland annat:

  • Automatisering av processer
  • Dataanalys
  • System anpassning
  • Kontinuerlig kvalitetsförbättring

Vad vi gör

Anthesis kan utforma, leverera och förstärka din IT-kompetens och driva fram enastående resultat inom din organisation.

Vi erbjuder ett heltäckande paket från strategi, genomförande och hantering av förändringar till stöd och även en stabil outsourcad verksamhet. Vi är en långsiktig partner med ett verkligt intresse för processen eftersom er fortsatta framgång är nära kopplad till vår. Varje medlem i vårt team är en teknisk expert som kan leverera resultat och lösa dina problem.

gron logik

 
 

Grön logik

I Grön Logik-verktyget kan du visualisera olika åtgärders potential för att minska energianvändning och de ekonomiska vinster detta medför för privatpersoner och samhället. Att förbättra energieffektiviteten inom byggnadsbeståndet är en logisk del av lösningen för att uppnå både hållbarhetsmålen och att minska samhällets ökande efterfrågan på energi.

Visa

routezero

 
 

RouteZero

RouteZero är den första trovärdiga lösningen som digitalt levererar en heltäckande plattform för minskning av växthusgaser – från intelligent klimatplanering till optimala investeringsstrategier och genomförandeaktiviteter.

Visa

Scatter dashboard

SCATTER

SCATTER, som står för Setting City Area Targets and Trajectories for Emissions Reduction, är en användarvänlig interaktiv webbplats som är gratis för lokala myndigheter i Storbritannien. Den är utformad för att hjälpa lokala myndigheter att ta itu med klimatförändringarna och gör det möjligt för dem att bedöma, rapportera om och minska mängden växthusgasutsläpp som produceras i deras område, utan att de behöver avsätta stora resurser för att samla in data.

Vastum logo

Vastum

Vastum är Anthesis digitala verktyg för spårning av avfall. Det kostnadsfria systemet syftar till att digitalt registrera alla avfallsrörelser och spåra avfallet från producent till slutdestination, vilket bidrar till att minska avfallsbrottsligheten. Det utvecklas efter att ha fått finansiering från GovTech Catalyst-tävlingen 2018 och har potential att förändra resurshanteringen i Storbritannien.

civiwaste

CIVIwaste

CIVIwaste är en mobilapp och webbapplikation som hjälper lokala myndigheter att omvandla och förbättra sina offentliga tjänster genom medborgaransvar och incitament. Medborgarna kan logga in och registrera sina åtgärder när det gäller återvinning och avfallshantering, få rekommendationer från stadsfullmäktige, få rabatter och bonusar samt rapportera avfallskriminalitet.

Lokala myndigheter kan använda appen för att:

  • Samla in data för att mäta resultat och framsteg.
  • Ta reda på vilka åtgärder som vidtagits och införa förbättringar utan extra kostnad.
  • Tillämpa den på insamlingssystem med containers eller dörr-till-dörr-system.

Läs mer om Civiwaste

Footprinter

Footprinter

Vårt partnerverktyg Footprinter är den ledande teknikplattformen för företags hållbarhet. Kunderna använder Footprinter för att utöka omfattningen, räckvidden och effekten av sina hållbarhetsprogram. Det finns i molnet och inspirerades av potentialen i ”big data”.

Verktyget gör det möjligt för användarna att:

  • Skapa kraftfulla ”dashboards” som visualiserar hållbarhetsprestanda på produkt-, affärsenhets- eller global nivå.
  • Samla in, spåra och analysera hållbarhetsdata från hela verksamheten.
  • Införa hållbarhetsmått tidigt i designprocessen av nya produkter.

Läs mer om Footprinter

Clean CO2

Clean CO2 är ett verktyg för koldioxidhantering som gör det möjligt för företag och evenemang att kompensera och minska sitt koldioxidavtryck. Det följer användarna genom hela processen att neutralisera företagets verksamhet och växthusgasutsläpp och hjälper dem att uppnå koldioxidneutralitet genom att investera i projekt för att minska utsläppen, t.ex. energieffektivitet, förnybar energi och kolsänkor.

itinerapp

ItinerApp

ItinerApp är en utbildningsapp som är utformad för att ta lärandet bortom de konventionella metoderna. Den kan användas under aktiviteter och engagemangssessioner för att dela videor, foton, flervalsfrågor i realtid och upplevelser i augmented reality. Eftersom varje inlärningsupplevelse är annorlunda kan ItinerApp anpassas till alla typer av projekt och alla typer av målgrupper.

Läs mer om Itinerapp

acdc tool

ACDC

Anthesis Compliance Data Collection är ett kostnadsfritt kalkylarkbaserat verktyg som är utformat för att eliminera de vanligaste hindren för effektivt datautbyte och främja återanvändning av information i hela leveranskedjan. Verktyget underlättar datainsamling och konvertering mellan branschstandardformat, inklusive IEC 62474, IPC 1752 v1.1 och IPC 1752A. ACDC är IPC1752A-certifierat.

LÄS MER OM ACDC

Risk Horizon

RiskHorizon

RiskHorizon används vid due diligence inför investeringar. Det ändamålsenliga verktyget hjälper rådgivare inom juridik och finansiering, investerare och beslutsfattare att identifiera väsentliga ESG-risker och möjligheter i ett tidigt skede och att ta full hänsyn till relevanta frågor under hela transaktionens livscykel. Det är ett banbrytande, kostnadseffektivt, webbaserat verktyg som omfattar miljontals datapunkter från mer än 175 länder och täcker mer än 30 globala risker – ekonomiska, miljömässiga, tekniska, sociala och geopolitiska.

Cool Farm Tool

Cool Farm Tool

Cool Farm Tool är en online-kalkylator för växthusgaser som erbjuder jordbrukare över hela världen ett enkelt och gratis sätt att mäta miljöpåverkan från deras grödor och boskap. Med ett användarvänligt format och tillgång till den senaste forskningen om växthusdata hjälper det jordbrukarna att förstå var deras utsläppshotspots finns och bedöma olika scenarier för att minska växthusgasutsläppen och förbättra resurseffektiviteten. Den har utvecklats till en onlinekalkylator av Anthesis för Cool Farm Alliance, en ideell organisation som hjälper miljontals odlare världen över att minska sin miljöpåverkan.

Activator Hubs

Activator Hubs är säkra onlineplattformar med flexibla konfigurationer för att uppfylla en mängd olika samarbetsändamål. Oavsett om du vill genomföra utbildningar för att bygga upp kapaciteten i din leveranskedja eller underlätta kollegialt lärande inom en branschgrupp kan Anthesis Activator Hubs möjliggöra den kommunikation och det resursutbyte som behövs. Anthesis kan också tillhandahålla innehålls- och communityhantering på din Hub för att driva hållbarhetsmålen framåt.

Hubs funktioner inkluderar: diskussionsforum, fildelning, intressegrupper, schemaläggning av evenemang, undersökningar och mycket mer.

Tesco Supplier Network

Tesco Supplier Network – en fallstudie från Activator Hub

Tescos leverantörsnätverk är tillgängligt för över 10 000 leverantörer över hela världen. Denna Activator Hub kopplar leverantörer till Tesco och till varandra för att främja starkare relationer och underlätta samarbete, sprida innovation och bästa praxis i Tescos globala leverantörskedja. Navet ger leverantörerna omedelbara meddelanden om de senaste insikterna och uppdateringarna från branschen. Användarna kan läsa, titta på och ladda ner information från Tesco om frågor som energi, matavfall och innovation samt anmäla sig till webbseminarier, platsbesök och konferenser.

Wrap tool

WRAP-verktyg för kostnads- och nyttoanalys

Vårt nedladdningsbara verktyg, som utvecklats för WRAP, riktar sig till insamlare och bearbetare av matavfall som arbetar tillsammans. Det hjälper dem att väga kostnaderna och fördelarna med enkla, billiga åtgärder som enligt forskning kan öka mängden matavfall från hushåll som samlas in för återvinning, t.ex. genom att tillhandahålla sopklistermärken och papperskorgar. Den utvecklades som en del av handlingsplanen för återvinning av matavfall, ett branschövergripande initiativ för att öka både utbudet och kvaliteten på det matavfall från hushåll och företag som kan återvinnas.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.

Våra kontor