Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Vi välkomnar Charlotta Möller - Anthesis Sverige

Vi välkomnar Charlotta Möller

januari 3, 2022 | Nyheter,

Välkommen Charlotta

Anthesis växer ytterligare. Nu välkomnar vi Charlotta Möller som strategisk affärsutvecklare. Charlotta har mer än 30 års erfarenhet av affärsutveckling, ledning och styrning med fokus på omställning till hållbara städer och regioner, samverkan mellan kommunala sektorn, näringsliv, akademin och civilsamhället samt policyutveckling och flernivåstyrning. Hon kommer att förstärka vårt team med sin gedigna erfarenhet av utveckling och uppföljning av nationella, regionala och lokala färdplaner samt omställningsarbete inom EU. Charlotta medverkar i programledningen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities  och innehar där även arbetat som  finans- och upphandlingsstrateg med ansvar för att utveckla europeiska och nationella riktlinjer för klimatinvesteringsplaner.