Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Webbutbildningar för Energimyndigheten - Anthesis Sverige

Webbutbildningar för Energimyndigheten

september 3, 2021 | Nyheter,
Händer på ett träd

Under hösten 2021 kommer Anthesis att ta fram webbaserade föredrag och utbildningar med huvudsaklig målgrupp mindre och medelstora kommuner. Även företag som vill komma vidare i sitt hållbarhetsarbete kan ha intresse av att ta del av dessa. Energimyndigheten kommer att presentera föredragen och utbildningarna på sin webbplats under vintern.

De tre föredragen bygger på de tre vägledningar som tagits fram åt Energimyndigheten:

  • Fysisk planering som verktyg i omställningsarbetet
  • Upphandling som verktyg för energi- och klimatomställningen
  • Hållbara tjänste- och personalresor

Föredragen kommer att vara på ca en timme, med inslag av goda exempel från projekt inom respektive område, som Energimyndigheten finansierat.

Utbildningen kommer att bestå av ca åtta avgränsade avsnitt på vardera ca 15 minuter. Fokus kommer att vara på vad en kommun kan göra på energi- och klimatområdet. Utöver utbildningsavsnitt om de tre vägledningarna kan följande områden komma att hanteras:

  • Civilt försvar/Trygg energiförsörjning
  • Ägardirektiv för fastighetsbolag och energibolag
  • Medborgarmobilisering
  • Stöd till näringslivet
  • Tillsynsarbete

Kontakt Oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.