Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Integració de la salut en el disseny i la gestió de les ciutats - Anthesis Catalunya

Integració de la salut en el disseny i la gestió de les ciutats

Treballem en estratègies per afavorir sinergies positives entre l’entorn urbà i la salut de les persones

Un estudi recent per a la ciutat de Barcelona (ISGLOBAL) estima que es podria evitar un 20 % de la mortalitat prematura amb una planificació més eficient que complís amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre qualitat de l’aire, soroll, espais verds, activitat física i temperatura.

Les evidències científiques apunten a una relació clara i estreta entre l’entorn urbà i la salut i el benestar de les persones. Més enllà de l’evidència científica, fets com els desastres naturals, les epidèmies o els efectes del canvi climàtic són proves tangibles d’aquesta vinculació. A Anthesis Lavola veiem en la planificació, el disseny i la gestió de les ciutats o pobles una gran oportunitat per a protegir i promoure la millora de la salut, una de les principals preocupacions tan de la ciutadania com de les administracions.

Com desenvolupem estratègies de salut urbana:

L’equip de Ciutat i Territori treballa amb una perspectiva integral i transversal mitjançant un ample ventall de projectes que persegueixen la creació d’entorns urbans que animen a la població a viure d’una forma saludable i, al mateix temps, que minimitzen aquells factors ambientals que poden suposar un risc per a la salut de les persones.

  • Elaboració de diagnòstics de salut dels municipis, incloent l’anàlisi de l’estat de la salut percebuda per la població i la caracterització d’indicadors relacionats amb els determinants de salut.
  • Organització i gestió de dinàmiques grupals i processos de participació comunitària per abordar la planificació local de la salut.
  • Elaboració de plans d’acció local de salut, amb objectius, compromisos i actuacions concretes per a millorar la salut de les comunitats.
  • Proposta de criteris específics de salut en el disseny d’espais públics urbans i redacció de documents metodològics (guies, manuals, bones pràctiques…).
  • Incorporació de la perspectiva de la salut en l’avaluació ambiental estratègica de plans urbanístics.
  • Estudis específics sobre elements o vectors que actuen com a determinants de salut: mobilitat urbana i interurbana, infraestructura verda, mitigació i adaptació al canvi climàtic…
  • Participació en processos estratègics de reflexió metodològica sobre com avançar en la incorporació de la salut en diferents àmbits sectorials.

El nostre equip té una àmplia experiència en planificació i gestió de ciutats com a sistemes d’elevada complexitat. Per això adoptem un enfoc sistèmic que permeti donar resposta als principals reptes urbans, estretament relacionats entre sí.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE CIUTATS I TERRITORIS

Contacteu amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.