Els nostres valors

L'esperit Anthesis
wildflower meadow

Una visió per a un futur millor

L’Esperit Anthesis ens impulsa i ens diferencia. Defineix qui som i com fem les coses. Actua com la nostra guia per a la cultura, el creixement i el desenvolupament. Apuntalat per la cultura i els valors adequats, és el nostre ADN operatiu.

A Anthesis disposem d’una política d’empresa que integra els criteris de qualitat, gestió ambiental, gestió energètica, responsabilitat social i en matèria de seguretat i salut a la feina que estan al nostre abast.

stuart mclachlan

Les empreses d’èxit del futur trobaran un model que se situï entre el “rendiment dels beneficis” i el “rendiment dels objectius”. Un lloc que a Anthesis anomenem Rendiment Sostenible.

Stuart McLachlan, CEO d'Anthesis

La Responsabilitat Corporativa està al cor de la nostra ètica i cada persona empleada està personalment compromesa amb la sostenibilitat i busca activament maneres de marcar la diferència. És el que anomenem l’Esperit Anthesis: compartir valors i un propòsit comú en la nostra manera d’actuar, la determinació d’exercir un paper a la dècada decisiva. Això capacita i motiva els nostres talentosos equips per aportar valor i impulsar un impacte positiu pels nostres col·legues, clients, comunitats i el medi ambient.

El nostre programa global de RC està dirigit per un comitè directiu mundial, presidit per Paul Crewe (Director General de Sostenibilitat i Director Executiu) i recolzat per representants regionals que garanteixen que els nostres objectius anuals i les iniciatives de les persones empleades s’impulsin i desenvolupin localment.

Més informació

Creiem que la diversitat, en totes les formes, aporta grans beneficis al nostre negoci. Quan ens involucrem amb diferents perspectives, orígens i habilitats, prenem millors decisions, servim bé els nostres clients i enriquim la nostra experiència individual i col·lectiva.

Reconeixem el talent divers dels nostres col·legues en totes les etapes de les seves carreres com la nostra major fortalesa, operem sobre la base de la unitat, no de la uniformitat, i cultivem una cultura inclusiva i respectuosa que recolza tots els nostres empleats perquè desenvolupin el seu potencial.

Més informació