För en mer 
produktiv och
motståndskraftig
värld
b corp logo

LÄS MER

Visa Anthesis Activator-film.

Hållbara lösningar

Drivkrafterna för framgång har förändrats. Hållbarhet är en central del för motståndskraftiga och framåtblickande organisationer.

Anthesis levererar hållbara lösningar. Vi kombinerar bred och djupgående hållbarhetsexpertis med robust teknisk och kommersiell expertis.

Våra hållbarhetskonsulter samarbetar med ledande experter för att utforma smarta lösningar som integrerar ekonomisk prestanda och hållbarhet, och hjälper sedan till att förverkliga dem.

LÄS MER OM VAD VI GÖR

Kompetensområden

 

Hållbara städer och regioner

Hållbarhetslösningar för städer och regioner

Visa

Hållbara energisystem

Hjälper till att genomföra energiomställningen globalt

Visa

Projektutveckling och innovation

Expertis inom projektledning och innovation

Visa

Resursekonomi

Sociala insikter för att driva på beteendeförändringar

Visa

Referenser

Anthesis bidrog med innovativa analyser och framtagning av styrmedelsförslag för att förbättra miljöstatusen för ekosystemtjänster i skogen. Detta gjordes genom miljöekonomiska analyser grundat i nationalekonomisk teori. Arbetet har gett oss på Skogsstyrelsen nya insikter som kommer att användas i fortsatt utveckling av styrmedel för att stärka miljöstatusen i våra svenska skogar.

Stefan Karlsson
Skogsstyrelsen

På uppdrag av regeringen ska Havs- och vattenmyndigheten (HaV) årligen återrapportera hur åtgärder för havs-och vattenmiljön prioriterats och hur havs- och vattenmiljöanslaget har använts ute i landet. Anthesis besitter god kompetens inom samhällsekonomiska analyser och har med utgångspunkt i det på ett tydligt sätt sammanställt och analyserat dataunderlag och skriftliga rapporter som stöd till HaV i regeringsuppdraget. Tack vare Anthesis arbete kan resultaten redovisas både illustrativt och sakligt för bästa möjliga fortsatta arbete med förbättringsåtgärder inom havs- och vattenmiljöer.


Havs-och Vattenmyndigheten

Anthesis har varit en utmärkt partner som koncentrerat sig på teknisk kompetens och erbjuder högsta kundvärde. De är miljöexperter som är tillräckligt stora för att tillhandahålla globala tjänster men tillräckligt små för att ge det oberoende och den smidighet som ger fantastiska resultat.

Darrell Sticker
Ledare för global miljö/hållbarhet, Cisco
Cisco

Activator-metoden

Activator är vår trestegsmetod för att hjälpa våra kunder att uppnå en hållbar utveckling. Oavsett om det handlar om företagsstrategi eller specifika operativa problemlösningar kombinerar Activator på ett flexibelt sätt rätt expertis och verktyg för jobbet, genom ett beprövat, systematiskt förändringsarbete.

Analys

Vi analyserar affärs- och hållbarhetsfrågor, bygger engagemang, identifierar möjligheter och risker. Vi kombinerar datainsamling med "big data"-analyser, scenariomodellering och intressentanalyser.

VÅRA TJÄNSTER

Lösning

Hållbarhet innebär nya utmaningar och nya möjligheter för företag och organisationer. De nya faktorerna kan dock göra dem svåra att hantera då de kräver nya verktyg, metoder och arbetssätt. Med utgångspunkt från fakta och analyser arbetar vi tillsammans med våra kunder för att identifiera och utforma effektiva strategier och lösningar som leder till en hållbar utveckling.

VÅRA TJÄNSTER

Genomförande

Framtiden händer nu. Från energiproduktion till kampanjer för att engagera allmänheten och från programskedet till leverans på plats: när kunderna behöver stöd för genomförandet hjälper våra specialistteam till att förverkliga planer och uppnå resultat.

VÅRA TJÄNSTER

Våra tjänsteområden

Vi är en global hållbarhetskonsultverksamhet som verkar inom sju integrerade tjänsteområden och skapar värde och positiv förändring för alla kunder.

Försörjningskedjor + Verksamhet

Utveckla din företagsstrategi, kartlägga komplexa försörjningskedjor och uppfylla kundernas krav på mer hållbara produkter och verksamhet.

VISA TJÄNSTEN

Hållbara produkter och Tjänster

Hantera globala reglerings- och kundkrav samtidigt som du tillverkar produkter som presterar bättre ur miljösynpunkt. Förbättra affärsprocesser och skapa mer värde med mindre resurser.

VISA TJÄNSTEN

Varumärke och Kommunikation

Skapa värde genom hållbara och ändamålsenliga varumärken. Förstärker effekten av dina hållbarhetsinvesteringar för alla målgrupper.

VISA TJÄNSTEN

Utbildning + Företagskultur

Förändra tankesätt och social medvetenhet genom inspirerande, engagerande och utbildande kampanjer och projekt. Blanda innovativa, kreativa och skräddarsydda utbildningsresurser för att stödja ett mer hållbart samhälle.

VISA TJÄNSTEN

Städer + Miljöer

Utformning och drivande av initiativ med stor effekt för städer och miljöer över hela världen. Hjälper städer att mäta utsläpp, modellera scenarier, fastställa mål och vidta åtgärder för att bli koldioxidneutrala och cirkulära.

VISA TJÄNSTEN

Transaktioner + Finans

Komplettera traditionella due diligence-bedömningar av miljö, hälsa och säkerhet (EHS) med skräddarsydda rådgivningstjänster inom miljö, sociala frågor och styrning (ESG) för att skydda och förbättra investeringar och underlätta tillgången till kapital.

VISA TJÄNSTEN

Strategi + Styrning

Hjälper organisationer att, med en helhetssyn, definiera hållbarhetsstrategier som generar resultat och bygger motståndskraft.

VISA TJÄNSTEN

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.

Våra kontor