Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Hållbarhetskonsulter - Anthesis SE

För en mer 
produktiv och
motståndskraftig
värld
b corp logo

LÄS MER

Visa Anthesis Activator-film.

Hållbara lösningar

Drivkrafterna för framgång har förändrats. Hållbarhet är en central del för motståndskraftiga och framåtblickande organisationer.

Anthesis levererar hållbara lösningar. Vi kombinerar bred och djupgående hållbarhetsexpertis med robust teknisk och kommersiell expertis.

Våra hållbarhetskonsulter samarbetar med ledande experter för att utforma smarta lösningar som integrerar ekonomisk prestanda och hållbarhet, och hjälper sedan till att förverkliga dem.

LÄS MER OM VAD VI GÖR

Kompetensområden

 

Städer och klimat

Hållbarhetslösningar för städer och regioner

Visa

Hållbara energisystem

Hjälper till att genomföra energiomställningen globalt

Visa

Resursekonomi

Sociala insikter för att driva på beteendeförändringar

Visa

Referenser

Småhusen har en allt viktigare roll i omställningen till ett hållbart energisystem i Sverige. Nätverket BeSmå är en viktig källa till den kunskap som behövs för omställningen, och Anthesis arbete med nätverkskoordineringen har stor betydelse för utvecklingen.

Tomas Berggren
Energimyndigheten

På uppdrag av regeringen ska Havs- och vattenmyndigheten (HaV) årligen återrapportera hur åtgärder för havs-och vattenmiljön prioriterats och hur havs- och vattenmiljöanslaget har använts ute i landet. Anthesis besitter god kompetens inom samhällsekonomiska analyser och har med utgångspunkt i det på ett tydligt sätt sammanställt och analyserat dataunderlag och skriftliga rapporter som stöd till HaV i regeringsuppdraget. Tack vare Anthesis arbete kan resultaten redovisas både illustrativt och sakligt för bästa möjliga fortsatta arbete med förbättringsåtgärder inom havs- och vattenmiljöer.


Havs-och Vattenmyndigheten

Anthesis bidrog med innovativa analyser och framtagning av styrmedelsförslag för att förbättra miljöstatusen för ekosystemtjänster i skogen. Detta gjordes genom miljöekonomiska analyser grundat i nationalekonomisk teori. Arbetet har gett oss på Skogsstyrelsen nya insikter som kommer att användas i fortsatt utveckling av styrmedel för att stärka miljöstatusen i våra svenska skogar.

Stefan Karlsson
Skogsstyrelsen

Anthesis har varit en utmärkt partner som koncentrerat sig på teknisk kompetens och erbjuder högsta kundvärde. De är miljöexperter som är tillräckligt stora för att tillhandahålla globala tjänster men tillräckligt små för att ge det oberoende och den smidighet som ger fantastiska resultat.

Darrell Sticker
Ledare för global miljö/hållbarhet, Cisco
Cisco

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.

Våra kontor