Om Anthesis

Anthesis stöder er igenom hållbarhetsresan
lily on a pond

På Anthesis strävar vi efter att göra hållbarhet till en drivande kraft i organisationers utvecklingsresa. Vi vill påskynda utvecklingen mot en värld där företags framgång går hand i hand med en förbättrad miljö. Vårt arbete och vårt uppdrag sträcker sig bortom ekonomisk vinning och fokuserar på att uppnå framsteg genom etiska metoder, innovation och socialt ansvar.

Våra lösningar utgår från ett grundläggande mål: stödja organisationer i att bidra till positiv förändring för vår planet och dess invånare. Genom strategisk, evidensbaserad vägledning och innovativa lösningar arbetar vi för att främja hållbar utveckling.

Vår organisation samlar världens främsta hållbarhetsexperter.

Våra ambitioner är tydliga: skapa positiv förändring för våra kunder, planeten och de som bor på den.

Sedan starten 2013 har Anthesis Group vuxit till över 1 300 experter, både genom naturlig tillväxt och strategiska förvärv. Vi är stolta över alla hållbarhetsexperter som blivit en del av Anthesis Group och vi står alla enade bakom ett gemensamt mål: att främja hållbarhet.

På Anthesis värdesätter vi såväl våra medarbetares välbefinnande som den professionella utvecklingen genom att göra vårt bästa för att Anthesis ska vara en bra arbetsplats. Vår identitet, värderingar och kvaliteten på vårt arbete ligger hos våra medarbetare, och vi vill att du ska trivas, utvecklas och lyckas här.