Hållbarhetsrapportering och ESG

esg environment

Organisationer står inför ett globalt landskap där intressenter i allt högre grad förväntar sig tydlighet och autenticitet vid kommunikation av hållbarhet. I en tid formad av ökad medvetenhet kring ESG-frågor (miljö, socialt ansvar och styrning) står organisationer inför ett behov av robusta ESG- och hållbarhetsstrategier. Tidigare var ESG enbart en term för finansiella tjänster men nu används begreppet i en bredare omfattning för att beskriva hur företag interagerar med samhället och miljön. Allt fler företag inser vikten av att integrera ESG i sin affärsstrategi för att kombinera lönsamhet med positiv förändring i samhället.


Våra tjänster inom ESG- och hållbarhetsstrategi tillhandahåller stöd för organisationer i att integrera ESG-frågor i kärnverksamheten. Vårt expertteam finns även till hands för att ta din rapportering till nästa nivå. Våra rapporteringstjänster säkerställer att din organisations hållbarhetsinsatser är trovärdiga, transparenta och robusta – från kommunikationen med de som betygsätter och bedömer ESG till att ta sig igenom obligatoriska rapporteringskrav. Anthesis har stor erfarenhet avi att hjälpa företag globalt med att förbättra sitt ESG-arbete.

1 4

Betrodda av

Utforska skräddarsydda lösningar och lyft din hållbarhetsresa. Vi välkomnar förfrågningar och partnerskap för att driva positiv förändring tillsammans. Låt oss forma en hållbar framtid tillsammans.