Hållbar finans och investeringar

Tillför värde genom att stödja integrationen av ESG- och hållbarhetsaspekter i investeringsbesluten, kapitalanskaffningen och i utformningen av finansiella produkter, transaktioner och tillgångsägande.
green leaves

Tillgång till kapital styrs alltmer av att kunna visa en sund hantering av ESG- och hållbarhetsaspekter. På samma sätt, när man gör investeringar, måste värderingarna beakta de relaterade riskerna och de framtida konkurrensfördelar som de mest hållbara företagen kommer dra nytta av. Anthesis stödjer dessa processer i samarbete med banker, institutionella investerare, statliga kapitalfonder och riskkapitalfonder som vill erbjuda finansprodukter och investeringar som antingen kategoriseras som hållbara eller påverkan eller helt enkelt visa att dessa beaktanden hanteras aktivt inom verksamheten.

Vi tar vara på vår tekniska förmåga och kommersiella förståelse för att erbjuda due diligence för investeringar samt ESG- och hållbarhetsrådgivningsstöd till de som vill anskaffa kapital eller erbjuda finansiella produkter. Som en branschledande strategisk partner bistår vi med utformning och implementering av ESG och ansvarsfulla investeringsstrategier, värdeförbättring under investeringens livscykel samt stöd med regelverk och rapportering.

Betrodda av

Utforska skräddarsydda lösningar och lyft din hållbarhetsresa. Vi välkomnar förfrågningar och partnerskap för att driva positiv förändring tillsammans. Låt oss forma en hållbar framtid tillsammans.