Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Publikationer - Anthesis Sverige

Publikationer

För mer information om våra publikationer, kontakta Saga Ekelin. Kontaktinformation finns längst ner på sidan.

 

 

Här kan du ta del av vårt arbete. Nedan listas publikationer i Anthesis egen rapportserie och rapporter som publicerats av våra uppdragsgivare. Förutom de rapporter som publiceras nedan medverkar våra medarbetare även i forskningsprojekt. Anthesis är vanligtvis involverad i svenska och internationella forskningsprojekt som ledare, partner eller underleverantör. Projekten tenderar att vara tvärvetenskapliga och genomföras i samarbete med universitet, forskningsinstitut eller konsultföretag.
Ett viktigt forskningsresultat är vetenskapliga publikationer.

Detta resultat dokumenteras nedan genom en förteckning över vetenskapliga peer-reviewed papers som har skrivits av Anthesis personal och publicerats i vetenskapliga tidskrifter eller böcker. Den eller de författare som tillhörde Anthesis personal när forskningen genomfördes är markerade med fet text. Den vetenskapliga listan omfattar inte andra vetenskapliga publikationer, t.ex. konferens- och arbetsdokument.

Anthesis vetenskapliga publikationer.

Publikationer


2023
Anthesis rapportserie

Övriga publikationer2021
Anthesis rapportserie

Övriga publikationer

Studentuppsatser2019
Anthesis rapportserie

Övriga publikationer

.

Studentuppsatser2017
Anthesis rapportserie

Övriga publikationer

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.