Publikationer

Här kan du ta del av vårt arbete. Nedan listas publikationer i Anthesis egen rapportserie och rapporter som publicerats av våra uppdragsgivare. Förutom de rapporter som publiceras nedan medverkar våra medarbetare även i forskningsprojekt. Anthesis är vanligtvis involverad i svenska och internationella forskningsprojekt som ledare, partner eller underleverantör. Projekten tenderar att vara tvärvetenskapliga och genomföras i samarbete med universitet, forskningsinstitut eller konsultföretag.
Ett viktigt forskningsresultat är vetenskapliga publikationer.

Detta resultat dokumenteras nedan genom en förteckning över vetenskapliga peer-reviewed papers som har skrivits av Anthesis personal och publicerats i vetenskapliga tidskrifter eller böcker. Den eller de författare som tillhörde Anthesis personal när forskningen genomfördes är markerade med fet text. Den vetenskapliga listan omfattar inte andra vetenskapliga publikationer, t.ex. konferens- och arbetsdokument.

För mer information om våra publikationer, kontakta Alexander Eriksson. Kontaktinformation finns längst ner på sidan.

Anthesis vetenskapliga publikationer.

2024

Anthesis rapportserie

Övriga publikationer

2023

Anthesis rapportserie

Övriga publikationer

2022

Anthesis rapportserie

Övriga publikationer

2021

Anthesis rapportserie

Övriga publikationer

Studentuppsatser

2020

Anthesis rapportserie

Övriga publikationer

2019

Anthesis rapportserie

Övriga publikationer

Studentuppsatser

2018

Anthesis rapportserie

Övriga publikationer

2017

Anthesis rapportserie

Övriga publikationer

2016

Anthesis rapportserie

Övriga publikationer

2015

Anthesis rapportserie

2014

Anthesis rapportserie