Hållbarhet i leveranskedjan och ansvarsfulla inköp

Skapa ansvarsfulla, etiska och rättvisa, miljövänliga leveranskedjor genom samarbete, öppenhet, spårbarhet, efterlevnad och ständiga förbättringar.
cotton field

Grunden till en hållbar verksamhet är dess leveranskedja. Vi vet att för att skydda våra naturliga ekosystem och skydda försörjningen och välmåendet för människor runt om i världen måste vi investera i att skapa hållbara leveranskedjor.

Hållbarhetsprioriteringar för organisationer fortsätter att växa. Även om energi och koldioxidutsläpp fortfarande står högt upp på prioriteringslistan, finns det ett ökat fokus och engagemang från organisationer för att driva framsteg inom viktiga påverkansområden, inklusive mänskliga rättigheter, social påverkan samt jämlikhet, mångfald och inkludering, cirkuläritet och avfall, föroreningar, natur och biologisk mångfald samt vattenförvaltning. Den bästa vägen för att dessa initiativ ska leda till påverkan ligger inom den bredare värdekedjan. Men det globala landskapet och komplexiteten hos dessa nätverk leder till att företag kämpar för att fullt ut förstå hur dessa risker och möjligheter, som sträcker sig över olika problem, branscher och platser, faktiskt påverkar verksamheten och hur man prioriterar, planerar och implementerar verktyg för identifiering, begränsning, rapportering och påverkan.

På Anthesis kan vårt team med experter på hållbarhet och ansvarsfulla inköp hjälpa dig att integrera hållbarhet i dina inköps- och produktionsprocesser och i slutändan skapa en mängd fördelar genom att begränsa och hantera risker, följa globala och lokala regler, förbättra och skydda ditt rykte, och skapa konkurrensfördelar som bidrar till långsiktig affärsframgång i ett komplext globalt landskap under ständig utveckling. Vi stödjer kunder med att driva verkligt hållbar förändring på en global skala. Teamet arbetar med en mängd olika varumärken, återförsäljare, leverantörer och tillverkare för att förstå sina leverantörers hållbarhetsprestanda och beakta både den sociala och miljömässiga påverkan inom globala leveranskedjor.

Betrodda av

Utforska skräddarsydda lösningar och lyft din hållbarhetsresa. Vi välkomnar förfrågningar och partnerskap för att driva positiv förändring tillsammans. Låt oss forma en hållbar framtid tillsammans.