Hållbarhet i leveranskedjan och ansvarsfulla inköp

Skapa ansvarsfulla, etiska, rättvisa och miljövänliga leveranskedjor genom samarbete, öppenhet, spårbarhet, efterlevnad och ständiga förbättringar.
cotton field

Grunden till en hållbar verksamhet är dess leveranskedja. Vi behandlar hållbarhet holistiskt och hjälper våra kunder med att översätta sin strategi till effektiva ramverk för leveranskedjan och inköp, och erbjuder lösningar med både regional och global räckvidd. Vårt fokus är skalbart, kundcentrerat och situationsspecifikt.

På Anthesis kan vårt team med experter på hållbarhet och ansvarsfulla inköp hjälpa dig att integrera hållbarhet i dina inköps- och produktionsprocesser skapa en mängd fördelar genom att begränsa och hantera risker, följa globala och lokala regler, förbättra och skydda ditt rykte, och skapa konkurrensfördelar som bidrar till långsiktig affärsframgång i ett komplext globalt landskap under ständig utveckling.

Betrodda av