2023 Global hållbarhetspolicy

Vårt arbete handlar i grunden om påverkan, både genom partnerskapen med våra kunder och hur vi fungerar som företag. Som ett B Corp är Anthesis fullt engagerad i att göra positiva framsteg inom alla de fem påverkansområdena för att säkerställa att vi lever som vi lär

Paul Crewe, Verkställande direktör och chef för hållbarhetsfrågor

Som världens största koncern med hängivna hållbarhetsexperter och som ett fullt certifierat B Corp™, är vi fast beslutna att hantera våra miljömässiga och sociala påverkan till gagn för alla våra intressenter.

I linje med de råd vi ger våra kunder, arbetar vi med öppenhet när vi kommunicerar våra framsteg.

För att säkerställa ett hållbart tillvägagångssätt för bästa praxis och för att leverera meningsfull påverkan på global skala, åtar vi oss att:

 • Övervaka och rapportera regelbundet om våra framsteg inom de fem påverkansområdena för B Corps: styrning, medarbetare, samhället, miljö och kunder. Vi har tagit fram en B Impact Report för att följa våra framsteg under de två åren (2021-2022) efter att vi certifierades som ett B Corp.
 • Rapportera prestanda mot våra mål och mål för företagsansvar som är anpassade till påverkansområdena B Corps. Vår Global Corporate Responsibility Steering Committee driver och följer framstegen via möten varje månad och uppdaterar våra mål årligen för att säkerställa att vi tar itu med de förbättringsområden som identifierats från vår B Corp-bedömning.
 • Hantera och minska vår negativa miljöpåverkan genom att sätta ett vetenskapsbaserat mål och implementera en strategi för utsläppsminskning som fokuserar på att maximera energieffektiviteten, förebygga föroreningar, välja transportalternativ med lägre utsläpp, maximera resurseffektiviteten och implementera cirkulära lösningar, minimera påverkan på hemarbete och skydda biologisk mångfald.
 • Framsteg mot vårt åtagande om nollnettoutsläpp till 2040 genom vår plan för koldioxidminskning
 • Skapa positiva effekter för våra samhällen genom volontärarbete, hållbarhetsutbildning och välgörenhet på lokal, nationell och internationell nivå.
 • Aktivera hållbarhetsprestanda hos våra kunder för att tackla planetens största utmaningar. Vår Activator-metod hjälper våra kunder att integrera ett engagemang för hållbarhet i sin verksamhet för att stärka sina resultat genom positiv påverkan.
 • Stödja andra organisationer med B Corp-ackrediteringsprocessen för att hjälpa dem att inleda sin resa mot en mer hållbar tillvaro.
 • Driva vår verksamhet på ett ansvarsfullt, rättvist och öppet sätt, och förvänta oss att våra affärspartner och leverantörer gör detsamma.
 • Följa alla tillämpliga lagar, förordningar och uppförandekoder samt frivilliga åtaganden där så är lämpligt.
 • Upprätthålla mänskliga rättigheter i vår verksamhet och uppmuntra vår värdekedja att göra detsamma genom att anta bästa praxis enligt internationella standarder och principer som ILO, Rugge Framework, Deklarationen om mänskliga rättigheter och Modern Slavery Act.
 • Upphandla varor och tjänster som motsvarar våra värderingar och köpa lokalt eller etiskt så mycket som möjligt – förbättra vår påverkan på miljön och samhället.
 • Behandla våra anställda rättvist – genom ansvarsfulla anställningsavtal, rättvisa arbetsvillkor, möjligheter till utveckling, lika möjligheter och skydd av deras hälsa, säkerhet och välbefinnande.
 • Främja och kommunicera ”Anthesis-andan” till våra medarbetare, för att återspegla vikten av hur vi engagerar oss med varandra, våra kunder och omvärlden. Anthesis-andan är vår uppförandekod som vi utgår från för att leverera sann påverkan.