Användarvillkor

Allmänt förbud för användning och immateriella rättigheter:

  1. du får inte kopiera, reproducera, återpublicera, disassemblera, dekompilera, baklängeskonstruera (reverse engineering), ladda ner, posta, sända, överföra, distribuera, låna ut, hyra ut, underlicensiera, hyra, utföra, skapa härlett verk från, göra tillgängligt för allmänheten, anpassa, ändra, redigera, omplacera, ge annan inramning, ändra varumärke, förändra eller på annat sätt använda något innehåll från Anthesis Consulting Group helt eller delvis för din produkt eller tjänst eller någon annanstans eller ge tredje part tillåtelse eller hjälp att göra detsamma förutom i den utsträckning det är tillåtet enligt lagstiftning (“Restricted Acts”);
  2. alla upphovsrätter, varumärken, designrättigheter, patent och andra immateriella rättigheter (registrerade och oregistrerade) på Anthesis Consulting Groups webbplats ska förbli tillhörande Anthesis Consulting Group; och
  3. namn, bilder och logotyper som identifierar Anthesis Consulting Group eller tredje parter och deras produkter och tjänster är föremål för upphovsrätt, designrättigheter och varumärken (registrerade och oregistrerade) som tillhör Anthesis Consulting Group eller någon annan relevant tredje part.