Städer och klimat

Hjälper till att genomföra energiomställningen globalt
stockholm

Världen står inför enorma utmaningar när det gäller klimatet och andra frågor som tillgång till energi och vatten. En övergång till ett hållbart samhälle är nödvändig, och att genomföra hållbara tvärvetenskapliga lösningar på lokal nivå är bland de viktigaste åtgärderna för att nå denna övergång.

Anthesis är ledande när det gäller att utforma och driva effektstyrda initiativ för hållbara städer och samhällen och hjälper städer att mäta utsläpp, modellera scenarier, sätta upp mål och vidta åtgärder för att bli koldioxidneutrala och cirkulära. Vi har gedigen erfarenhet av att arbeta med samordning och ledning av hållbarhetsarbete i ett antal städer och kommuner, både i Sverige och i andra länder. Vi är bland Sveriges ledande experter på hållbara energisystem och styrmedel för effektivare energianvändning och har stor erfarenhet av att genomföra energi- och miljöprojekt, både nationellt och internationellt.

sweden city center
sweden merto scaled 1

Hållbarhet i moderna städer

Städer och regioner över hela världen vidtar betydande åtgärder för att minska sin miljöpåverkan för att undvika riskerna med klimatförändringarna och för att skapa hälsosamma och blomstrande platser för medborgarna. För att göra detta måste de ta itu med komplexa hållbarhetsutmaningar som att minska koldioxidutsläppen, förbättra luftkvaliteten och utveckla hållbar mobilitet .

Samarbete mellan lokala, regionala och nationella myndigheter, den privata sektorn, andra organ och grupper i det civila samhället är viktigt för att möta dessa utmaningar och samtidigt dra nytta av ekonomiska möjligheter, t.ex. den gröna återhämtningen, för att bygga upp mer motståndskraftiga samhällen och möjliggöra en rättvis övergång.

På Anthesis aktiverar vi hållbara lösningar för städer och regioner genom att arbeta med lokala, regionala och nationella myndigheter, företag och utvecklare över hela världen. Från att kvantifiera effekterna till att skapa ett övertygande affärsmässigt argument för förändring till att utforma strategier och genomföra dem på plats arbetar vi tillsammans med kunderna för att skapa mer hållbara städer och regioner med låga koldioxidutsläpp.

Hållbara energitjänster

Våra experter