Social påverkan och mänskliga rättigheter

Vi ger företag råd om hur man kan upprätthålla mänskliga rättigheter och kämpa för social påverkan för att uppfylla behoven hos alla människor inom ramen för en levande planet samt bygga en rättvis och motståndskraftig framtid.
rectangle

Det globala landskapet för mänskliga rättigheter och social påverkan rör sig mot ökad tillsyn, due diligence och obligatorisk rapportering om hur organisationer påverkar arbetare, leverantörer, samhällen och konsumenter. Vår uppsättning med tjänster inom social påverkan och mänskliga rättigheter är utformade för att hjälpa företag, fonder, offentliga myndigheter och internationella institutioner att på ett omfattande sätt hantera dessa utmaningar genom att bedöma risker för mänskliga rättigheter och humankapital, åtgärda problem, övervaka och mäta påverkan och utforma skräddarsydda program för social påverkan.

Vårt mångsidiga team kombinerar bred och djup expertis inom mänskliga rättigheter och social påverkan med kommersiell och operativ kompetens för att hjälpa organisationer i olika faser att övergå till nya modeller för hållbarhetsprestanda och leverera meningsfull social påverkan.

Tjänster för social påverkan och mänskliga rättigheter

Ge din organisation möjlighet att inse affärsvärdet av sociala resultat genom att dra fördel av våra tjänster för social påverkan och mänskliga rättigheter.  Från due diligence för mänskliga rättigheter och social påverkansbedömning till etisk handel och rättvis övergång – våra tjänster ger organisationer möjlighet att växa samtidigt som de bidrar till en värld där etiska värderingar och socialt ansvar står i centrum.

Våra rekommendationer överensstämmer med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, ILO:s grundläggande konventioner, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och tillbörlig aktsamhet, World Benchmarking Alliances ramverk för social omvandling och initiativet för en rättvis omställning.

Utforska skräddarsydda lösningar och lyft din hållbarhetsresa. Vi välkomnar förfrågningar och partnerskap för att driva positiv förändring tillsammans. Låt oss forma en hållbar framtid tillsammans.