Vår påverkan

B Corp sedan 2020

I december 2020 blev vi stolt ett fullt certifierad B Corporation®.​ Denna certifiering stärker vårt engagemang för miljön och samhället, och vi har använt resultaten från vår första B Corp Impact Assessment som underlag till vårt Corporate Responsibility Program.

I början av 2021 publicerade vi vår treåriga Corporate Responsibility Objectives Plan, som är anpassad till B Corp Impact Areas och identifierar de områden inom vilka vi avser att bli bättre.

certified b corporation

Vårt vetenskapsbaserade mål

Att sätta vetenskapsbaserade mål gäller inte bara för våra kunder, utan sträcker sig även till vår egen verksamhet, för att visa vårt engagemang för hållbarhet och miljöansvar. Ett vetenskapsbaserat mål är ett mål som fastställts i linje med senaste vetenskapliga konsensus om klimatkrisen och dess konsekvenser. Vi har åtagit oss att minska våra utsläpp av växthusgaser (GHG) på ett sätt som är förenligt med det som vetenskapen indikerar som nödvändigt för att begränsa den globala uppvärmningen.

Vi har fått validering för vårt vetenskapsbaserade mål, enligt vilket vi åtar oss att nå nettonollutsläpp av växthusgaser i hela vår värdekedja till 2040. Vi har också åtagit oss att kompensera våra tidigare utsläpp, och arbetet med detta program pågår.

footer masked image

Stödja våra kunder i deras övergång till nettonollutsläpp

Vårt mål är att vrida utvecklingen rätt under detta avgörande decennium genom att eliminera mer än 3 gigaton (GT) CO2e från atmosfären till 2030 genom det arbete vi levererar med våra kunder på deras resor mot utfasningen av fossila bränslen.​

3 GT CO2e motsvarar över 50 % av de nuvarande årliga totala koldioxidutsläppen i USA, eller de ackumulerade totala årliga brittiska koldioxidutsläppen under åtta år.

rowing down a river