Vår påverkan

B Corp sedan 2020

I december 2020 blev Anthesis ett B Corporation-certifierat företag. Denna certifiering speglar vårt engagemang för miljön och samhället, och vi har använt resultaten från vår första B Corp Assessment som underlag till vårt Corporate Sustainability Program.

I början av 2021 publicerade vi vår treåriga Corporate Responsibility Objectives Plan, som är anpassad tilll B Corp Impact Areas och identifierar områden vi avser att förbättra.

certified b corporation

Science-based targets

Vi hjälper våra kunder att sätta Science-Based Targets och har även applicerat detta på vår egen verksamhet för att visa vårt engagemang för hållbarhet. Science-Based Targets är vetenskapligt grundade mål som ligger i linje med Parisavtalets mål för begränsning av den globala uppvärmningen.

Vi har fått vår Science-Based Target validerat av SBTi och har som mål att nå nettonollutsläpp av växthusgaser i hela vår värdekedja senast 2040. Vi har också åtagit oss att kompensera våra tidigare utsläpp och arbetar aktivt med detta.

footer masked image

Vi stödjer våra kunder i deras övergång till nettonollutsläpp

Vårt mål är att avlägsna mer än 3 gigaton (GT) CO2e från atmosfären till 2030 genom vårt arbete med att stödja kunder i utfasningen av fossila bränslen. 3 GT CO2e motsvarar över 50% av de nuvarande årliga koldioxidutsläppen i USA eller de ackumulerade totala koldioxidutsläppen i Storbritannien under åtta år.

rowing down a river