Vaikutuksemme

B Corp vuodesta 2020

Joulukuussa 2020 meistä tuli ylpeänä täysin sertifioitu B Corporation®.​ Tämä sertifikaatti vahvistaa sitoutumistamme ympäristöön ja yhteiskuntaan, ja olemme käyttäneet ensimmäisen B-yritysvaikutusten arvioinnin tuloksia yritysvastuuohjelmassamme.

Julkaisimme vuoden 2021 alussa kolmivuotisen yhteiskuntavastuutavoitesuunnitelmamme, joka on linjassa B Corp:n vaikutusalueiden kanssa ja jossa yksilöidään alueet, joilla aiomme parantaa toimintaamme.

LUE LISÄÄ MISSIOSTAMME

certified b corporation

Tieteeseen perustuva tavoitteemme

Tieteeseen perustuvien tavoitteiden asettaminen ei koske vain asiakkaitamme, vaan ulottuu myös omaan liiketoimintaamme osoittaen sitoutumistamme kestävään kehitykseen ja ympäristövastuuseen. Tieteeseen perustuva tavoite on asetettu ilmastokriisiä ja sen vaikutuksia koskevan viimeisimmän tieteellisen konsensuksen mukaisesti. Olemme sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjämme (GHG) tavalla, joka on yhdenmukainen tieteen osoittaman välttämättömän vähennystarpeen kanssa ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi.

Olemme saaneet vahvistuksen tiedeperusteiselle tavoitteellemme, jossa sitoudumme saavuttamaan nollatason kasvihuonekaasupäästöt koko arvoketjussamme vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös sitoutuneet kompensoimaan vanhat päästömme, ja työ tämän ohjelman parissa on käynnissä.

footer masked image

Tuemme asiakkaitamme heidän siirtyessään nettonollajärjestelmään

Tavoitteemme on siirtää kelloa tällä ratkaisevalla vuosikymmenellä poistamalla yli 3 gigatonnia (GT) hiilidioksidiekvivalenttia ilmakehästä vuoteen 2030 mennessä työllä, jota teemme asiakkaidemme kanssa heidän vähentäessä hiilidioksidipäästöjään.​

3 GT CO2e vastaa yli 50 % Yhdysvaltain tämänhetkisistä vuotuisista hiilidioksidipäästöistä tai Yhdistyneen kuningaskunnan kumulatiivisista vuotuisista hiilidioksidipäästöistä kahdeksan vuoden ajalta.

rowing down a river