Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kestävän kehityksen konsultointipalvelut - Anthesis Suomi

Palvelutarjontamme

Palvelumme vastaavat maailman suurimpiin haasteisiin

Uskomme, että tuottavuus ja mukautumiskyky ovat tulevien vuosien tärkeimmät arvot: kyky tuottaa luovuuden ja innovaation avulla enemmän arvoa siitä, mitä meillä on, ja kyky välttää ja toipua tulevaisuuden iskuista ja haasteista.

Olemme omistautuneet tukemaan liiketoiminnan suunnannäyttäjiä ensiaskelista aina täydelliseen strategiseen muutokseen heidän matkallaan tuottavampaan ja kestävämpään maailmaan.

coccon

Asiakkaat

Palvelumme

Vastuullisuusstrategia ja esg-johtaminen

Tuemme sinua ennen yritysostoa, sen aikana ja sen jälkeen sekä ennen irtautumista ja sen aikana, ja meillä on hyvät valmiudet kattaa ESG- ja kestävyysnäkökohdat koko yritysoston elinkaaren aikana.

 • Olennaisuusarviointi (materiality & double materiality)
 • Kestävän kehityksen tavoitteiden ja mittareiden määrittely
 • Kestävän kehityksen (ESG) toimintasuunnitelmien ja ohjelmien kehittäminen, jalkauttaminen ja raportointi
 • Toimintaperiaatteiden (policy) kehittäminen ja jalkauttaminen
 • ESG Due Diligence
 • CSRD / ESRS- ja muut gap-analyysit sekä vaatimustenmukaisuuden saavuttaminen
 • Vastuullisuusraportointi
 • Viestintästrategiat ja sidosryhmien osallistaminen
 • Kilpailijoiden ja parhaiden käytäntöjen vertailuanalyysi

Enemmän tietoa aiheesta ja palveluistamme (englanniksi)

Ilmasto ja luonnon monimuotoisuus

 • Ilmasto- ja luontoriskien arviointi ja hallinta
 • Organisaation ilmastonmuutosstrategia
 • Ilmasto-ohjelmien suunnittelu ja toimeenpano
 • Hiilijalanjälki- ja -kädenjälkilaskenta
 • Päästövähennysten kustannustehokkuuden arviointi
 • Ilmasto- ja luontotavoitteiden kehittäminen (esim. SBT, SBTN)
 • TCFD, TNFD ja EU-taksonomia
 • Sääntelyyn liittyvä tuki

Enemmän tietoa aiheesta ja palveluistamme (englanniksi)

Yritysjärjestelyt

 • EDD sekä EHS ja ESG Due Diligence (Phase I), IFC:n mukaiset Due Diligence -selvitykset
 • Maaperätutkimukset (Phase II) ja kunnostuksen suunnittelu ja valvonta
 • Laitoksen sulkemisen suunnittelu ja käytännön toteutus
 • Ympäristövastuuarvioinnit ja -tuki
 • Ympäristöriitojen sovittelu
 • Vaarallisten rakennusmateriaalien selvitysten hallinta ja koordinointi (esim. asbesti)
 • Yritysjärjestelyn jälkeinen integraatio
 • Kauppakirjojen ympäristöpykäliin liittyvä neuvonta
 • CAPEX- ja varaussuunnittelu

Enemmän tietoa aiheesta ja palveluistamme (englanniksi)

Kestävät arvoketjut, tuotanto ja tuotteet

 • Arvoketjun hallinta
 • Kiertotalous ja tuotteiden elinkaaren hallinta
 • Elinkaariarvioinnit (LCA) ja ympäristöselosteet (EPD)
 • Raaka-aineiden käytön optimointi ja kierrätys
 • Jätteiden loppukäytön lupamenettelyt (jätteeksi luokittelun päättyminen)
 • Laajennettu tuottajavastuu
 • Tuotteiden vaatimustenmukaisuus
 • Ympäristöön, kemikaaleihin, veteen ja päästöoikeuksiin liittyvät luvat
 • Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
 • EHS-vaatimustenmukaisuuden arviointi (EHS compliance assessment) ja sääntelyn tuki
 • Laaja EHS-tuki
 • Kemikaalien hallinta

 

Enemmän tietoa aiheesta ja palveluistamme (englanniksi):
Kiertotalous

jätteet ja resurssit

Digitaaliset ratkaisut

Anthesis on eturintamassa digitaalisen innovaation hyödyntämisessä.Anthesis Digitalin avulla tuomme asiakkaillemme luokkansa parhaat ratkaisut mm. arvoketjun ja vaatimustenmukaisuuden raportointiin, tuotteiden jalanjälkilaskentaan, markkinakohtaiseen raportointiin, ilmastoriskien ja -investointien kartoitukseen ja suunnitteluun sekä älykkääseen ja luotettavaan markkinainformaatioon.
Tutustu tarkemmin digitaalisiin ratkaisuihimme täällä (englanniksi)

Palvelua maailmanlaajuisesti

Anthesis koostuu yli 1 300 työntekijästä, jotka työskentelevät 30 toimipisteessä 20 eri maassa ja tarjoavat syvää asiantuntemusta ainutlaatuisen laajasta palveluvalikoimasta. Asiantuntijamme toimivat kansainvälisesti strategian, rahoituksen, ilmastonmuutoksen, digitaalisuuden sekä kestävän kehityksen ja tuotteiden aloilla, minkä ansiosta voimme tukea liiketoimintaanne missä ikinä toimittekaan.

Tutustu maailmanlaajuisiin kestävän kehityksen valmiuksiimme täällä (englanniksi)

lue lisää toimipisteistämme täältä

Suosittelut

Anthesis on toiminut sisäisen tiimimme jatkeena - se on opastanut meitä tehokkaasti koko kestävän kehityksen matkallamme ja ottanut huomioon ainutlaatuiset liiketoimintatekijämme, yrityskulttuurimme, päämäärämme ja tavoitteemme. Heidän asiantuntemuksensa ja kumppanuutensa ovat olleet ratkaisevassa asemassa jatkuvan edistymisemme kannalta.                                 


Entinen yrityspalvelujen johtaja, Alliance Data
Alliance Data

Viimeisten 18 kuukauden aikana Anthesiksen asiantunteva mutta inhimillinen lähestymistapa on kasvattanut kumppanuuttamme monilla ESG:n osa-alueilla. Anthesiksen kanssa on ollut ilo työskennellä, ja se on integroitunut saumattomasti toimintatapoihimme. He ymmärsivät heti, missä vaiheessa ESG-kypsyyttämme olimme, ja ovat osoittaneet aitoa halua auttaa meitä viemään asioita eteenpäin soveltamalla asiantuntemusta ja intohimoa monista eri aiheista ja aloilta.

Richard Mason
ESG-päällikkö, AO
AO

Aritzia teki aluksi yhteistyötä Anthesiksen kanssa ympäristön perustason määrittelemiseksi, mikä korosti alueita, joihin keskitymme kestävän kehityksen strategiassamme. Osana tätä prosessia käytimme RiskHorizon™-ohjelmaa arvioidaksemme, missä ja mitkä ovat todennäköiset riskit raaka-aineiden toimitusketjuissamme. Odotamme innolla yhteistyön jatkamista vaatetusalan tiimin kanssa tavoitteidemme tukemiseksi.


Yritysvastuujohtaja, Aritzia
Aritzia

Yli 20 vuoden ajan olemme luottaneet Anthesis Lavolan kokemukseen ja luovuuteen vaikuttaessamme [Barcelonan] kestävän kehityksen kulttuuriin. Jatkamme tätä yhteistyötä!

Teresa Franquesa i Codinach
Kestävän kehityksen strategiasta ja kulttuurista vastaava johtaja, Barcelonan kaupungintalo
Barcelonan kaupungintalo

Anthesis on auttanut meitä määrittämään hiilijalanjälkemme ja ymmärtämään, missä ovat suurimmat mahdollisuutemme vuosien varrella. Tämän pitkäaikaisen tuen ansiosta olemme saavuttaneet hiilineutraaliuden ja säilyttäneet asemamme Ison-Britannian eettisimpänä vesibrändinä - mikä on olennainen osa sitä, mitä Belu edustaa.

Nolan Wright
Operaatiopäällikkö, Belu Water
Belu Water

Pystyimme luomaan johtavan politiikan tiukassa aikataulussa Anthesiksen loistavan yhteistyön ja johtavan asiantuntemuksen ansiosta.

Beth Greenaway
Tiimin johtajan kiertokirje & kestävät tuotteet, Zalando
Zalando

Anthesis on ollut keskeinen kumppani Cellnexin kestävän kehityksen strategian kehittämisessä, ylläpidossa ja parantamisessa yli 15 vuoden ajan. Aiomme jatkaa yhteistyötä Anthesiksen tiimin kanssa edistääkseen kestävää kehitystä maissa [joissa Cellnex on läsnä] eri puolilla Eurooppaa.

Àngels Ucero
Henkilöstö- ja organisaatiojohtaja
Cellnex Telecom

"Todella hyvin johdettu hanke, joka toteutettiin vauhdilla, ja tuntui todella siltä, että aikaani käytettiin aina hyvin keskittyneesti ja tarkoituksenmukaisesti vain silloin, kun sitä tarvittiin." "Vuorovaikutus asiakkaan kanssa oli erinomaista ja hyvin hallittua, ja koin, että olin asianmukaisesti mukana koko kehitysohjelman ajan." "Suosittelisin Anthesistä varmasti muillekin tämäntyyppistä työtä varten."


Neuvottelukunnan jäsenet, CIPS
Chartered Institute of Procurement & Supply

Valitsimme yhteistyökumppaniksemme Anthesiksen, joka on alusta alkaen osoittanut kykynsä hallita monimutkaisia ja liikkuvia työvaiheita sekä asiantuntemuksensa kehittyneistä kierrätysteknologiaprosesseista, jätehuollon infrastruktuurista sekä tietojen analysoinnista ja visualisoinnista. Arvostamme heidän ajatusyhteistyötään ja olemme jatkuvasti vaikuttuneita heidän työnsä ja esitystensä syvällisyydestä ja yksityiskohtaisuudesta.

Paula N. Luu
Projektijohtaja, Kiertotalouskeskus, Closed Loop Partners
Closed Loop Partners

Oli ilo työskennellä Anthesiksen kanssa skenaarioanalyysin pilottihankkeessa, joka auttoi meitä ymmärtämään paremmin ilmastoriskiä. Hanketta varten kootulla tiimillä oli syvällinen ymmärrys aiheesta, erinomaiset fasilitointitaidot ja todellinen taito tehdä monimutkaisesta aiheesta yksinkertainen ja ymmärrettävä monille ihmisille. He työskentelevät hyvin sitouttavasti ja tunnustavat, että organisaation eri ihmisten osaaminen ja asiantuntemus voi olla tärkeää. Tämä on auttanut meitä tavoitteessamme juurruttaa tämä uusi näkemys ja toiminta osaksi liiketoimintaa sen sijaan, että olisimme turvautuneet ulkoistettuun tukeen.

Konsernijohtaja ESG & kestävä kehitys
Currys PLC

Anthesis on jo useiden vuosien ajan ollut keskeinen yhteistyökumppani yhtiön vuosikertomuksen kehittämisessä erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta. Tiimin kokemus ja tietämys ovat olleet olennaisen tärkeitä, kun on analysoitu ja kerrottu Dammin edistymisestä yhteiskuntavastuun alalla.

Fede Segarra
Viestinnän johtaja
Damm

Anthesis on ollut erinomainen yhteistyökumppani, joka on keskittynyt tekniseen huippuosaamiseen ja tarjoaa asiakkaalle parhaan mahdollisen lisäarvon. He ovat ympäristöasiantuntijoita, jotka ovat tarpeeksi suuria tarjotakseen maailmanlaajuisia palveluja mutta tarpeeksi pieniä tarjotakseen riippumattomuutta ja ketteryyttä, jotka mahdollistavat erinomaiset tulokset.

Darrell Sticker
Globaalin kestävän kehityksen johtaja, Cisco
Cisco

Vaikka olen työskennellyt useiden johtavien konsulttiyritysten kanssa erilaisissa projekteissa, Anthesiksen tiimi on rehellisesti sanottuna tuottanut minulle ja yrityksellemme eniten arvoa. He tarjoavat erinomaista palvelua, joka keskittyy ongelmanratkaisuun, yhteistyöhön ja kapasiteetin rakentamiseen, johon harva muu konsultti pystyy todella vastaamaan.

Emilio Tenuta
Yritysten kestävästä kehityksestä vastaava varatoimitusjohtaja, Ecolab
Ecolab

Anthesis auttoi EPRI:tä määrittelemään ja soveltamaan kiertotalouden periaatteita sähkövoimasektorilla.

Ken Lawdig
Tekninen johtaja, Electric Power Research Institute
Electric Power Research Institute

Valitsimme Anthesiksen tiimin heidän asiantuntemuksensa ja syvällisen tietämyksensä vuoksi kasvihuonekaasupäästöistä ja tavoitteiden asettamisesta sekä heidän kykynsä yksinkertaistaa tämän työn monimutkaisuutta, jotta johtajamme ymmärtäisivät paremmin mahdollisuudet ja etenemistavan näiden kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Anthesiksen työ, jolla se tuki meitä analyyseissä, johtajien arvioinneissa ja esittämisprosessissa, oli ratkaisevan tärkeää sitoumustemme laatimisessa. Oli ilo työskennellä tiimin kanssa, ja mietimme jo, mitä voimme tehdä seuraavaksi!


Equinix

Anthesisilta saamamme palvelu on ollut loistavaa ensimmäisestä yhteydenotosta aina lopulliseen allekirjoitukseen asti. He ovat olleet uskomattoman kärsivällisiä ja opastaneet meitä asiantuntevasti tämän prosessin läpi.

Catherine Dix
CSR Manager
Euromonitor International

Anthesis on ollut meille tärkeä yhteistyökumppani. He ovat auttaneet meitä saamaan myyjät mukaan ja sitoutumaan. Olemme todella luottaneet heidän asiantuntemukseensa ja kokemukseensa tämän prosessin aikana.


Entinen kestävän innovoinnin päällikkö, Gap
Gap Inc.

Aloitimme yhteistyön Anthesiksen kanssa vuonna 2017, jolloin he auttoivat meitä kirjoittamaan ja tuottamaan yhteiskuntavastuuraporttimme. Sen jälkeen olemme tehneet yhteistyötä kemikaalien hallinnan pilottihankkeessa tärkeimpien farkkutehtaidemme kanssa. Olen työskennellyt useiden Anthesiksen tiimien ja henkilöiden kanssa, ja olen ollut jatkuvasti vaikuttunut siitä, miten laadukkaasti ja määrätietoisesti he pyrkivät tuottamaan arvoa liiketoiminnallemme kestävän kehityksen ohjelmiemme kautta.

Jaclyn Allen
Yritysten kestävän kehityksen johtaja, Guess? Inc.
Guess? Inc.

Arvostimme heidän asiantuntemustaan ja tietämystään kemikaalien hallinnasta, minkä ansiosta pystyimme laatimaan asianmukaiset kriteerit puhtaalle kauneudelle ja etenemään H-hankkeessa hyväksytyn vastuullisen ostokuvakkeen ohjelmassamme.


Holt Renfrew
Holt Renfrew

Olen työskennellyt Anthesiksen kanssa useita vuosia. Heillä on syvällistä ESG-ymmärrystä ja -asiantuntemusta, mikä mahdollistaa todellisen analyysin ja neuvonnan esiin nousevissa kysymyksissä, joista on tulossa yhä olennaisempia asiakkaillemme. Heidän erottautumisensa on heidän halukkuutensa ja kykynsä soveltaa tätä tietoa yhdessä teknologiaratkaisujen kanssa raportoinnin laadun ja nopeuden parantamiseksi.

Paul Davies
Kumppani, Latham & Watkins
Latham & Watkins

Anthesis kehitti mukautetun työkalun, jonka avulla voimme tehokkaasti kerätä materiaalisisältöä ja kestävyyttä koskevia tietoja toimitusketjusta ja integroida ne tuotekohtaiseen materiaaliluetteloon. Voimme nyt järjestelmällisesti sulattaa ja raportoida sääntelyn noudattamista ja kestävyyttä koskevat tiedot.

Sarah Scott
Vaatimustenmukaisuusinsinööri, Microsoft
Microsoft

Anthesis on tukenut merkittävästi MidEuropan ESG-kehystä, ja sen RouteZero-digitaaliratkaisu on auttanut tarjoamaan mitattavaa tietoa sekä omasta että salkkuyhtiöidemme jalanjäljestä.

Vesna Sipp
Partner ja IR- ja ESG-päällikkö
MidEuropa

Olemme iloisia voidessamme tarjota tuhansille tavarantoimittajillemme pääsyn markkinoiden johtavaan, kestävään kehitykseen liittyvään toimitusketjun rahoitukseen. Tämä ohjelma tarjoaa toimittajille todellisen kannustimen asettaa tieteellisesti perusteltuja päästövähennystavoitteita, ja lisäksi se auttaa sisällyttämään kestävyystavoitteet koko toimitusketjuumme ja tukee Yhdistynyttä kuningaskuntaa sen ilmastonmuutostavoitteiden saavuttamisessa.

Ashwin Prasad
Tesco Tuotepäällikkö
Tesco

Anthesiksen tuottama toimitusketjuraportti oli keskeinen tekijä In The Stylen listautumisannin onnistumisessa. Raportti varmisti sijoittajien luottamuksen ITS:ään ja esitti selkeän etenemissuunnitelman, jonka avulla edistymistä ohjattiin.

Liberum
Liberum

Anthesiksen koulutusryhmä ei ole ainoastaan tuonut mukanaan ammattikokemustaan viestinnän ja ympäristökasvatuksen aloilta, vaan se on myös osoittanut valtavaa motivaatiota hanketta kohtaan [jätteitä koskeva valistuskampanja], mikä on johtanut erittäin tyydyttäviin tuloksiin.

Lydia Navarro Velasco
Jätteenkeräyksen apulaispääjohtaja, Madrid City Council
Madrid City Council

Anthesis tuki meitä integroidun raportin laatimisessa ja Roche Colombian olennaisuusanalyysin kehittämisessä. Heidän kokemuksensa ja tietämyksensä olivat avainasemassa, jotta pystyimme keskittymään yrityksemme ja sidosryhmiemme kannalta tärkeimpiin asioihin, ja ne auttoivat heitä [sidosryhmiämme] ymmärtämään edistymistämme ympäristöön, talouteen, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvissä asioissa.

Alejandro Wilches
Yritysten sosiaalisen vastuun johtaja, Roche
Roche Colombia

Autoit brändiämme löytämään muutostarkoituksensa

Unilever
Unilever

Annoimme Anthesiksen tehtäväksi rakentaa työkalun, jonka avulla voidaan hallita ja analysoida koko salkun tietoja ja rakentaa liiketoiminta-asiakirja ECM-ohjelmia varten. Saimme yksityiskohtaisen ja kattavan hiilidioksidipäästöjen hallintatyökalun. Sitoutuminen tämän hankkeen toteuttamiseen on ollut suorastaan merkittävää, ja olen varma, että Unite käyttää työkalua tulevina vuosina hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteisiin pyrkiessään.

Gareth Chaplin
Energiatehokkuuden teknisten ratkaisujen johtaja, Unite Students
Unite Students

Teimme yhteistyötä alan asiantuntijan Anthesiksen kanssa varmistaaksemme, että pystymme täyttämään SBTi:n hyväksymän Scope 3 -päästötavoitteen tiukat vaatimukset. Anthesiksen opastuksella pystyimme määrittämään nykyisen Scope 3 -vaikutuksemme sekä mallintamaan kaikki taustalla olevat aloitteet ja toimet, jotka auttavat meitä saavuttamaan vuoden 2030 tavoitteemme.


Entinen yritysvastuun varapuheenjohtaja, Target
Target Corporation

Selvitä, miten voimme tukea kestävyystavoitteitasi

Ota yhteyttä jo tänään