Sosiaalinen vaikuttavuus ja ihmisoikeudet

Neuvomme yrityksiä puolustamaan ihmisoikeuksia ja puolustamaan yhteiskunnallisia vaikutuksia kaikkien ihmisten tarpeiden täyttämiseksi elävän planeetan rajoissa ja rakentamaan oikeudenmukaista ja kestävää tulevaisuutta.
human rights 1

Maailmanlaajuinen ihmisoikeuksia ja sosiaalisia vaikutuksia koskeva toimintaympäristö on siirtymässä kohti lisääntyvää viranomaisvalvontaa, due diligence -menettelytapaa ja pakollista raportointia organisaatioiden työntekijöihin, tavarantoimittajiin, yhteisöihin ja kuluttajiin kohdistuvista vaikutuksista. Sosiaalisen vaikutuksen ja ihmisoikeuksien palvelukokonaisuutemme on suunniteltu auttamaan yrityksiä, rahastoja, julkishallintoa ja kansainvälisiä instituutioita vastaamaan näihin haasteisiin kokonaisvaltaisesti. Palvelussa arvioidaan ihmisoikeuksiin ja inhimilliseen pääomaan liittyviä riskejä, korjataan ongelmia, seurataan ja mitataan vaikutuksia sekä suunnitellaan räätälöityjä sosiaalisen vaikutuksen ohjelmia.

Monipuolinen tiimimme yhdistää laajan ja syvän ihmisoikeus- ja sosiaalialan asiantuntemuksen kaupallisiin ja toiminnallisiin kykyihin auttaakseen eri vaiheissa olevia organisaatioita siirtymään uusiin kestävän suorituskyvyn malleihin ja tuottamaan mielekkäitä sosiaalisia vaikutuksia.

Sosiaaliset vaikutukset ja ihmisoikeuspalvelut

Valtuuta organisaatiosi ymmärtämään sosiaalisen suorituskyvyn liiketoiminnallinen arvo hyödyntämällä sosiaalisia vaikutuksia ja ihmisoikeuspalvelujamme.  Palvelumme ulottuvat ihmisoikeuksia koskevasta due diligence -menettelystä ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnista eettiseen kauppaan ja oikeudenmukaiseen siirtymävaiheeseen. Ne antavat organisaatioille mahdollisuuden menestyä ja edistää samalla maailmaa, jossa eettiset arvot ja sosiaalinen vastuu ovat keskeisessä asemassa.

Suosituksemme ovat linjassa YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden, ILO:n perussopimusten, OECD:n due diligence -ohjeiden ja -suuntaviivojen, World Benchmarking Alliancen sosiaalisen muutoksen viitekehyksen ja Just Transition -aloitteen kanssa.

Täytä yhteydenottolomake ja asiantuntijatiimimme ottaa sinuun yhteyttä. Yhdessä voimme rakentaa liiketoiminnallenne kasvumahdollisuuksia, vähentää ympäristövaikutuksianne ja luoda kestävän perinnön tuleville sukupolville.