Käyttöehdot

Yleinen käyttökielto ja teollis- ja tekijänoikeudet:

  1. Et saa kopioida, jäljentää, julkaista uudelleen, purkaa, purkaa, purkaa kokoonpanoa, tehdä käänteistä suunnittelua, ladata, lähettää, lähettää, lähettää, lähettää, jakaa, lainata, vuokrata, alilisensoida, vuokrata, esittää, tehdä johdannaisteoksia, asettaa yleisön saataville, mukauttaa, muuttaa, muokata, sijoittaa uudelleen, kehystää, uudelleen brändätä, muuttaa tai muutoin käyttää millään tavalla Anthesis Consulting Groupin sisältöä kokonaan tai osittain tuotteessasi tai palvelussasi tai muualla, tai sallia tai avustaa kolmansia osapuolia tekemään samoin, paitsi lain sallimissa rajoissa (”rajoitetut teot”);
  2. kaikki tekijänoikeudet, tavaramerkit, mallioikeudet, patentit ja muut immateriaalioikeudet (rekisteröidyt ja rekisteröimättömät) Anthesis Consulting Groupin verkkosivustolla pysyvät Anthesis Consulting Groupin hallussa; ja
  3. Anthesis Consulting Groupin tai kolmansien osapuolten ja niiden tuotteiden ja palveluiden nimet, kuvat ja logot ovat Anthesis Consulting Groupin tai muun asianomaisen kolmannen osapuolen tekijänoikeuksien, mallioikeuksien ja tavaramerkkien (rekisteröityjen ja rekisteröimättömien) alaisia.