Natur

Ge organisationer möjlighet att skynda på takten mot en naturpositiv framtid genom att utveckla lösningar som anpassar affärsmålen till jordens systemgränser, vilket stärker motståndskraften hos såväl företag som ekosystem.
dolphins in shallow water

Varje företag, oavsett bransch, storlek eller plats, är starkt beroende av naturen för att leverera varor och tjänster.

Men i allt högre grad får inte längre dessa beroenden av naturen plats på företagens prioriteringslistor. Med en nedgång på cirka 70 % av den globala biologiska mångfalden sedan 1970, har detta en betydande påverkan på balansen i vår planets naturliga system. Dessutom bidrar aktiviteter som markröjning, växtodling och gödsling till 25 % av världens totala utsläpp av växthusgaser.

När det globala ekosystemets hälsa försämras står organisationer inför betydande risker, inklusive högre råvaru- och ingredienskostnader och ökad granskning från investerare, tillsynsmyndigheter och konsumenter. Organisationer som väljer att agera nu för att återställa naturen kan låsa upp värdeskapande genom nya affärsmodeller och produkt- eller tjänsteerbjudanden, förbättra attraktionskraften för sitt befintliga utbud, förbättra motståndskraften i leveranskedjan och sänka driftskostnaderna.

Anthesis hjälper företagsledare att tillämpa ett naturpositivt synsätt för hela företaget och utveckla strategier för att minska risken för sina leveranskedjor och investeringsportföljer. Tillsammans kan vi skapa positiva effekter för både naturen och företagens resultat genom att ta till oss innovationer i hållbart framställda material, utveckla produktionsmetoder som stoppar och vänder naturförluster och omvandlar affärsmodeller till att regenerera och återställa ekosystemens hälsa.

Betrodda av

Anthesis är stolt över att vara medlem i:

Utforska skräddarsydda lösningar och lyft din hållbarhetsresa. Vi välkomnar förfrågningar och partnerskap för att driva positiv förändring tillsammans. Låt oss forma en hållbar framtid tillsammans.