Hållbara energisystem

Hjälper till att genomföra energiomställningen globalt
solar

En Hållbara energisystem

I dag förändras energisektorn i en aldrig tidigare skådad takt på grund av den verklighet som råder i vår värld. Det sätt som organisationer producerar, förbrukar och förvaltar sin energi förändras snabbt, vilket drivs av oro för volatila energipriser, klimatförändringar och tekniska framsteg. Från förnybar energiproduktion och lagring av energi till smarta system som styr hur efterfrågan hanteras – en revolution är på gång och framsynta organisationer nyttjar detta för att förbättra sina resultat.

Oavsett om det handlar om att förbättra den kommersiella prestationen, minska riskerna i samband med stigande energikostnader och efterlevnad, frigöra nya intäktsströmmar, uppgradera system eller visa på en framåtblickande strategi för framtidens energi, är möjligheterna för företag oavsett storlek eller sektor betydande.

turbin

Förnybar energi och Net Zero

I kapplöpningen mot nettonoll är energi en avgörande komponent för organisationer, länder och städer, och förnybar energi är nyckeln till denna övergång till hållbara energisystem med låga koldioxidutsläpp. Förnybara energikällor har varit drivkraften bakom en stor del av tillväxten inom den globala sektorn för ren energi under de senaste 25 åren, och i dag kommer cirka 19 % av världens energikonsumtion från förnybara energikällor. I takt med att teknikkostnaderna sjunker och miljöhänsynen ökar erbjuder förnybara energisystem allt större möjligheter för både etablerade och nya aktörer.

Övergången till ett decentraliserat energisystem med mindre koldioxidutsläpp innebär också unika utmaningar, som ofta kräver ny teknik och nya digitala plattformar. Anthesis energiteam erbjuder expertis inom hela spektrumet av förnybar och hybrid energiteknik.

Hållbara energitjänster

malmo

En guide till EU:s energieffektiviseringsdirektiv

EU:s direktiv om energieffektivitet (EED) är ett paneuropeiskt system för obligatorisk efterlevnad som ålägger stora slutkundorganisationer i EU att genomföra obligatoriska oberoende energikartläggningar.

malmo

Att uppnå era energimål

Vi kan hjälpa dig att utveckla en portfölj av alternativ för ren energi i alla former – el, värme och transport – och hitta de bästa kombinationerna för att skapa värde för företag och konsumenter.

Vi hjälper kunderna att sätta upp ambitiösa men realistiska hållbarhetsmål, t.ex. vetenskapligt baserade mål (Science Based Targets, SBT), 100 % förnybar energi (RE100) eller klimatneutralitet. Vi kan hjälpa er att definiera ett mål och ta fram och genomföra en strategi för att öka er påverkan, kostnadssäkring och kostnadsbesparingar över tid med en blandning av de bäst lämpade åtgärderna för förnybara energikällor  för att uppnå era mål.

vattenkraft

Efterlevnad av energilagstiftning

Anthesis stöder organisationer för att säkerställa efterlevnad på de globala marknaderna där ert företag är verksamt. Användning av energi på rätt sätt: politiska åtgärder, utformning och utvärdering. Våra specialistkonsulter kan stödja och ge er råd om de viktigaste nationella och internationella systemen, t.ex. Direktivet om byggnaders prestanda (EPBD), IECC-standard och Energieffektiviseringsdirektivet (EU EED).

Vi har varit nyckelpersoner i tolkningen och införandet av Energieffektiviseringsdirektivet (EU EED) och vad detta innebär ur ett svenskt perspektiv – vi har bidragit till att energipolitiken kan genomföras på rätt sätt i Sverige genom ett nära samarbete med fastighetsägare och Energimyndigheten. Bland annat om den nya lagen om individuell mätning och fakturering av energi.

Våra experter