Egil Öfverholm

Seniorkonsult
egil


Egil Öfverholm är arkitekt från Chalmers, och har en mycket lång erfarenhet av arbete med hållbara energisystem och energieffektivisering i byggnader. Han har bl.a. arbetat med Eus ecodesign, teknikupphandling, elanvändning i byggnader, upphandling av energieffektiva produkter och solvärme. De senaste projekten handlar om upphandlingskrav för hållbar energi i Afrika söder om Sahara samt solel på stadsnivå i Eskilstuna.